Kot smo poročali pred dnevi, zavod Vertigo zaradi neporavnanih obveznosti zavoda Emotionfilm najverjetneje ne bi smel kandidirati na javnih razpisih Slovenskega filmskega centra (SFC), saj sta oba zavoda povezana v enotno producentsko skupino Vertigo Emotionfilm. 11. člen zakona o SFC namreč določa, da prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih vseh obveznosti do agencije, in z njimi povezane osebe za sredstva te javne agencije ne morejo kandidirati. Dolg Emotionfilma do SFC znaša slabih 150.000 evrov in je posledica nerealizacije filma Nemir, zaradi česar je SFC leta 2005 sprožil pravni spor, ki ga je lani tudi dobil.

Povezanost preverjali selektivno

Ko smo s povezanostjo zavodov pred dvema tednoma seznanili ministrstvo za kulturo, so se odzvali z napovedjo preverjanja »morebitnih naveznih okoliščin« zavodov. Z dejansko povezanostjo zavodov se doslej, kot kaže, niso ukvarjali, saj so na našo pobudo sprva preverjali le, ali imata obe pravni osebi istega zastopnika, četudi je zastopstvo po isti osebi le en način, kako dve osebi izpolnita pogoj povezanih oseb.

Zakon določa, da so povezane osebe tiste osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Povezana upravljalsko, najbrž tudi poslovno

Vertigo in Emotionfilm po dostopnih informacijah delujeta upravljalsko povezano, najverjetneje pa tudi poslovno usklajeno. Producentsko skupino, ki jo tvorita oba zavoda, namreč vodi Danijel Hočevar, ki je sicer zakoniti zastopnik Vertiga, medtem ko je zakonita zastopnica Emotionfilma Metka Rakuša, sicer članica ožje ekipe producentske skupine, ki za Vertigo opravlja različna dela v produkciji. Podatke o tem je bilo do četrtka mogoče pridobiti kar na njihovi uradni spletni strani, za katero je Danijel Hočevar dejal, da jo obnavljajo »zelo neredno«, četudi na njej redno objavljajo novice in informacije o svojih filmih. Katere informacije naj bi bile zastarele, Hočevar pretekli teden ni želel povedati. Prav tako ni navedel svežih informacij, ki bi izpodbijale povezanost zavodov, v sobotnem odgovoru na naš prispevek. Informacije na spletni strani so bile pretekli teden spremenjene tako, da v opisu podjetja ni več omemb zavoda Emotionfilm in navedbe o povezanosti zavodov v producentsko skupino.

Kapitalsko povezanost, oblikovanje skupne poslovne politike in usklajeno poslovanje z namenom doseganja skupnih ciljev nakazujejo finančni tokovi, ki jih razkriva Supervizor. Emotionfilm je sredstva SFC tako rekoč prenehal črpati leta 2005, torej v letu začetka pravnega spora, kmalu zatem pa je postal pri črpanju sredstev te agencije bistveno bolj aktiven Vertigo, kar nakazuje usklajeno poslovanje pri organiziranju producentskega dela, za katerega je mogoče pridobivati javna sredstva.

Dopusti kupujejo čas

SFC smo povprašali, ali so bili z obstojem povezave med zavodoma seznanjeni ter katere ukrepe bodo sprejeli po našem razkritju informacij, a zaradi odsotnosti direktorja in neodložljivih obveznostih zaposlenih pojasnil nismo dobili. Na naše prvo poizvedovanje je SFC zanikal, da bi Vertigo kršil zakon z zastopanostjo po isti osebi, zanemaril pa je naše opozorilo, da je o povezanosti mogoče sklepati na podlagi drugih javno dostopnih informacij. Obrnili smo se tudi na svet SFC, kjer nam je njegov predsednik Igor Šmid povedal, da je svet na zadnji seji (še pred objavo prispevka) sprejel sklep, da se vodstvu SFC naloži priprava podrobnega pregleda vseh neizpolnjenih obveznosti do SFC in vseh povezanih oseb. Problematika bo obravnavana na naslednji seji, napoveduje Šmid.

Dopusti na SFC čas kupujejo tudi ministrstvu za kulturo, ki je 16. julija (tj. na dan objave prispevka) od SFC zahtevalo dodatno dokumentacijo o obeh producentih, vendar je SFC zaradi dopustov prosil za podaljšanje roka do danes.

Vertigo neupravičen do kandidiranja na razpisih

Petnajst let star dolg Emotionfilma do SFC ni edini, ki bremeni to producentsko skupino. Vertigo je lani ostal brez pravice do kandidiranja za sredstva SFC, ker je pogodbeni rok dokončanja projekta kršil pri hrvaško-srbsko-slovenski koprodukciji Ti me nosiš (sprva je nosila delovni naslov Drugi). SFC je zato zavrnil vse vloge Vertiga na javnih razpisih v novembru 2013, saj zakon ne omogoča razpisnega kandidiranja prijaviteljem z neizpolnjenimi obveznostmi. Vertigo se je zoper sklepe o zavrženju pritožil, a ministrstvo za kulturo je pritožbo že zavrnilo.

Danijel Hočevar nam je pred tedni povedal, da je film sedaj dokončan, premiera bo letos. Ob tem nam je navedel tudi netočno informacijo, da je film dokončan v skladu s pogodbenimi določili, četudi je ministrstvo že marca potrdilo Vertigovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.