Na Kočevskem bodo morali počakati z načrtom energetske samooskrbe občine, saj dvajset milijonov evrov vrednega projekta kogeneracije znova niso izbrali na evropskem razpisu NER 300. Projekt sočasne proizvodnje toplotne in električne energije z uplinjanjem lesne biomase namreč ni dosegal zahtevanega pogoja, ki se nanaša na minimalno proizvodnjo električne energije.

Za sredstva kandidirali že leta 2011

»Glavni razlog za neuspeh na razpisu je, da je projekt premajhen in ne dosega standardov, ki jih je določila evropska komisija,« je pojasnil Nejc Zemljak, vodja oddelka za prostor, investicije, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve na občini Kočevje. A dodal: »Zavedali smo se, da standardov ne dosegamo, a smo računali na izjemo, ki jo v takšnih primerih lahko uveljavi država.« Vendar komisija izjeme tokrat ni upoštevala, saj je v prvem krogu izbirala med tremi slovenskimi projekti, eden od njih – prekmurski projekt geotermalne energije – je izpolnjeval pogoj zahtevanih kapacitet. A ni dosegal standardov ekonomske učinkovitosti, zato tudi ta ni prestal sita komisije.

Razočaranje Kočevcev je toliko večje, ker so že leta 2011 z istim projektom neuspešno kandidirali za približno deset milijonov evrov evropskih sredstev. Takrat je ministrstvo za gospodarstvo kočevski projekt izbralo za najboljšega med slovenskimi projekti inovativnih tehnologij obnovljive energije, projekt je prestal vsa evropska sita, evropska komisija pa ga je na koncu zavrnila, ker je EU dobila manj emisijskih kuponov CO2, kot je načrtovala.

Projekta ne bodo pokopali

Na Kočevskem, kjer gozd prekriva več kot 80 odstotkov območja, so s projektom kogeneracije nameravali nadgraditi obstoječi sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. S kogeneracijo bi na leto proizvedli približno 14.000 megavatnih ur električne energije, kar predstavlja približno dva odstotka proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji (glede na leto 2010). Za to bi porabili približno 22.000 ton lesne biomase. Projekt je predvideval od 15 do 20 novih zaposlitev, občina, ki bi bila večinska lastnica, pa je sprva načrtovala javno-zasebno partnerstvo s podjetjem Melamin in Gozdarstvom Grča. Do drugega razpisa je projekt nekoliko prilagodila in predvidevala partnerstvo s Komunalo Kočevje. Z zgraditvijo oziroma dograditvijo obstoječe kotlovnice na lesno biomaso na Trati v Kočevju bi kočevska občina izkoristila edino bogastvo, ki ga ima – les, in postala energetsko samozadostna. A na občini kljub neuspehu projekta ne bodo pospravili v predal, saj bodo poskušali najti druge možnosti sofinanciranja.