Med vsemi izdanimi knjižnimi naslovi je bilo 1189 leposlovnih del, kar je za 239 manj kot v letu 2012. Iz slovenske književnosti je izšlo 583 naslovov, iz prevodne književnosti pa 606 naslovov. Po zvrsteh je med leposlovnimi deli izšlo največ romanov (46 odstotkov), povsem enako, s po 20 odstotki, pa sta bili zastopani kratka proza in poezija, pri čemer so bila upoštevana tudi dela za otroke, še piše na spletni strani Sursa.

Število naslovov tiskanih serijskih publikacij se glede na leto 2012 ni bistveno spremenilo. Lani sta v Sloveniji izhajala 1802 naslova tiskanih časopisov in drugih serijskih publikacij, kar je osem manj kot v letu pred tem. Največ serijskih publikacij je izhajalo občasno, in sicer 23 odstotkov, letno je izhajalo 20 odstotkov publikacij, mesečno pa 19 odstotkov. Glede na zvrst so prevladovali strokovni oziroma znanstveni časopisi, ki so zavzemali približno tri četrtine vseh naslovov, še kažejo statistični podatki. nr