Župan je izrazil upanje, da bo tudi prihodnja vlada podpisani sporazum spoštovala in za izravnalne ukrepe dejansko zagotovila denar. Vse postopke v zvezi z izvedbo pa bo vodila občina. Še nedolgo nazaj je namreč grozilo, da bi občina, katere soglasje je bilo sicer ključnega pomena za projekt, tako rekoč po lastni krivdi oziroma po krivdi občinskih svetnikov lahko tudi ostala brez omenjenih ukrepov. O sporazumu namreč niso niti odločali, čeprav so hkrati prižgali zeleno luč za gradnjo drugega tira čez območje občine, in se s tem odrekli svojemu asu v rokavu.

Po dodatnih pogajanjih in predvsem na račun zahteve Zavoda RS za varstvo narave, da infrastrukturno ministrstvo zaradi okrnitve narave v krajinskem parku ukrepe v vsakem primeru izvede, so vse tri strani sporazum vendarle podpisale. A čeprav je želel odhajajoči minister Omerzel s tem pokazati na napredek pri z gospodarskega vidika strateškem projektu, bistvenih korakov naprej v času svojega ministrovanja ni storil. Zatrdil je sicer, da na ministrstvu postopki v zvezi s pripravo dokumentacije za vlogo za gradbeno dovoljenje tečejo naprej, a po več mesecih še vedno ni pridobljeno niti celovito okoljevarstveno soglasje, ki je prvi pogoj za gradbeno dovoljenje. Prav tako ministrstvo v tem obdobju zaradi pomanjkanja sredstev ni objavilo napovedanega mednarodnega razpisa za recenzijo zdaj na 1,4 milijarde evrov ocenjenega projekta, ki je po Omerzelovem mnenju previsoka. Odločitve o projektu, ki je na mizi odločevalcev že vrsto let, se tako spet odmikajo, in to kljub opozorilom strokovnjakov, da zaradi negradnje drugega tira letno izgubljamo okoli 800 milijonov evrov. vrž