V Mikrografiji, sicer večkratni gazeli dolenjsko-posavske regije in finalistu Zlate niti 2013, so zaposlovanju diplomantov, četudi še nimajo delovne kilometrine, naklonjeni. Novomeško podjetje, ki skrbi za digitalizacijo dokumentov, ne raste hitro le po prihodkih, pač pa to rast podpirajo tudi z nenehnim zaposlovanjem.

Medtem ko jih je bilo konec leta 57, jih v Mikrografiji trenutno dela že 70.

Čeprav so po številu zaposlenih srednje veliko podjetje, zaposlovanje še vedno izvajajo po principu majhnega podjetja, poudarja Damjana Pirnar, izvršna direktorica za področja produkcije, kadrov, trženja in prodaje.

»Za vsako zaposlitev se odločamo premišljeno in na podlagi številnih pokazateljev povečanega obsega dela. Vedno najprej pogledamo po že uveljavljenih, ustrezno izobraženih in strokovno podkovanih kandidatih, vendar pa smo pri tem redkeje uspešni, saj sta poleg znanja nujno potrebna tudi naklonjenost načinu dela in značaju članov celotne ekipe. Zato pogostokrat zaposlimo začetnike brez pravih delovnih izkušenj. Letos smo v svojo sredino sprejeli tri in zdaj vlagamo vanje. Lani na primer smo zaposlili študenta, ki je bil naš večletni štipendist in nas je s študentskim delom prepričal, da je prava oseba za nas,« je ilustrirala Damjana Pirnar.

Zaposlili so tudi študenta, ki je bil pri njih na obvezni praksi, v sklopu katere je delal na razvojnem projektu in se dobro izkazal. »Trenutno štipendiramo študenta elektrotehnike, ki morda izobrazbeno ne bo najbolj ustrezal naši dejavnosti, je pa bil v času študentskega dela pri nas zelo uspešen in smo v njem videli potencial. Predvsem nas zanima posameznikova rast. Če nekdo v času prakse hitro napreduje, je prava oseba za nas, saj je to dober pokazatelj, da bo čas napredovanja od začetnika do strokovnjaka lahko dokaj hiter,« je prepričana Pirnarjeva.

Pri izboru novega sodelavca ali sodelavcev so zelo pozorni na njegove osebnostne značilnosti, kot so pripravljenost za učenje, delavnost, pripadnost, odprtost, pripravljenost za sodelovanje. »To so vse lastnosti, ki se zdijo zelo enostavne, vendar je takega človeka resnično težko dobiti. Pri nas je več kot polovica vseh zaposlenih žensk, je pa res, da fante zaposlujemo pretežno v IT-oddelkih, dekleta pa na izvedbenih delovnih mestih. Med IT-jevci imamo eno sodelavko.«

Razvoj mladega zaposlenega spremljajo vsi, še posebej pa ožje vodstvo. »Vsak je na svoj način v stiku z njim. Eni skozi projekte, drugi na neformalnih druženjih, tretji spet glede na njegovo timsko delo in pripadnost podjetju. Izkušnje si potem izmenjamo na rednih sestankih ter tako zaposlenega še lažje in ustrezneje usmerjamo.«