Slovenska podjetja aktivno upravljajo kapital. Tako Krka na skupščini umika lastne delnice in oblikuje nov sklad lastnih delnic. Gorenje ima odprto dokapitalizacijo s konverzijo dolga v kapital, kar je že izkoristila Gorenjska banka. Salus pa tako in tako že tradicionalno odkupuje in umika lastne delnice. Tudi Pivovarna Laško je začela aktivnosti v smeri iskanja strateškega partnerja, ki bi družbo dokapitaliziral in zmanjšal dolg ter zatem izvedel prevzem. Končuje se tudi sezona skupščin in presečnih datumov za dividende. Julija bomo nestrpno pričakovali rezultate poslovanja za prvo polletje 2014 in spet bo pestro.

Kako naprej? Ne smemo pozabiti, da so sestavni del življenja trga kapitala tudi obramba pred prevzemi pa združitve in izdvojitve podjetij, javne in nejavne prodaje delnic, uvrstitve delnic na organiziran trg kapitala in odprodaja delnic prek borze. Skratka, nabor instrumentov kapitalskega trga še zdaleč ni izčrpan. V razmislek, zakaj pa ne bi končno uvedli tudi trgovanja s prednostnimi pravicami ob dokapitalizaciji podjetij? Infrastrukturo Ljubljanske borze imamo, zakaj je ne bi izkoristili? Mimogrede, tretjino prometa na Ljubljanski borzi opravijo mednarodna investicijska podjetja, ki se jim tudi naš majhen trg kapitala zdi zanimiv. Smiselno bi bilo uporabiti presežno likvidnost s svetovih trgov in okrepiti slovenska podjetja z novimi portfeljskimi vlagatelji.