Nasilje med vrstniki – mladimi in starimi

Na manjših šolah na obrobju občine in v bolj podeželskih krajih večjih težav z nasiljem nimajo, v večjih so stiske drugačne. V osnovni šoli Dornberk iz leto v leto opažajo več nasilja: manj neposrednega fizičnega, več pa prikritega besednega in nebesednega nasilja. Učenci so vse bolj nestrpni do drugačnosti, predvsem nacionalne. Tudi na OŠ Frana Erjavca se srečujejo z različnimi oblikami nasilja, od porivanja, izmikanja in skrivanja copat in šolskih torb do izločanja iz skupine, žaljenja, posmehovanja zaradi slabih ocen ali videza. Čedalje več je tudi samopoškodbenega vedenja med učenci višjih razredov. Tudi na solkanski osnovni šoli dajejo nasilju velik poudarek, saj je v družbenem okolju, v katero je vpeta njihova šola, mogoče zaznati krizo vrednot in nespoštovanje družbenih norm. Več je netolerantnosti, anksioznosti, strahu pred neuspehom, manj pa potrpežljivosti v odnosih in pripravljenosti za sodelovanje.

Nasilja pa ne zaznavajo samo v šolah, ampak tudi v domovih upokojencev. V Domu upokojencev Nova Gorica se s pojavi nasilja, ki bi zahtevali takojšnje ukrepanje, redko srečujejo, a če na življenje v domu pogledajo z nekoliko več senzibilnosti, ugotavljajo, da se elementi nasilja odražajo na več področjih. Na voljo imajo premalo enoposteljnih sob, ki ponujajo košček zasebnosti, v dvoposteljnih sobah pa mnogokrat prihaja do konfliktov zaradi drobnih stvari, ki pa so za posameznika pomembne. Denimo, katera luč bo gorela, kdaj in katero okno bo odprto… Vedno več je tudi ekonomskega nasilja nad starejšimi, tako s strani družbe kot svojcev in drugih bližnjih. Lani so imeli 17 selitev varovancev iz dražje enote v Podsabotinu v cenejšo v Novi Gorici, večinoma zaradi nižje cene.

Preventivnih programov primanjkuje

K porastu odkritega nasilja zagotovo pripomore večja senzibilnost do slednjega, a za to, da bi lahko govorili o ničelni toleranci do nasilja, so na CSD prepričani, da bi morali za življenje v nenasilju začeti vzgajati že v vrtcih in osnovnih šolah, starši pa bi se morali pogosteje vključevati v šolo za starše. Tudi na Karitasu so prepričani, da bo treba obnoviti nekoč že delujoče preventivne programe za osnovnošolske otroke. V Društvu za nenasilno komunikacijo pa opažajo, da v Novi Gorici ni ustreznih svetovalnih programov za žrtve nasilja. Če hočemo namreč celostno reševanje problematike nasilja v družini, so svetovalni programi za žrtve nasilja temeljni in nujni. Novogoriška občina je prvi korak k večji ozaveščenosti o nasilju, pojavnih oblikah in vrstah nasilja storila z oblikovanjem poročila o nasilju v občini. V četrtek ga bodo na mizo dobili občinski svetniki, novembra, v mesecu boja priti nasilju, pa mestna občina na to temo pripravlja okroglo mizo tudi za širšo javnost.