Prikazovanje tekem svetovnega nogometnega prvenstva odvrača pozornost javnosti od mnogo relevantnejših družbenih vprašanj, je poslancem pritrdilo ustavno sodišče, ki je tehtalo med pravico državljanov do obveščenosti (svoboda izražanja), volilno pravico, ki vsakemu državljanu zagotavlja, da voli in je izvoljen, ter pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta omenjeni zakonski določbi v pogojih volilne kampanje neskladni z ustavo, saj spodjedata pravico, da so volilke in volilci informirani o predmetu odločanja na volitvah. »Volilke in volilci lahko svobodno izrazijo svojo voljo z glasovanjem na volitvah in sodelujejo pri upravljanju javnih zadev (44. člen) le, če so dobro obveščeni o predmetu odločanja. Skrb za dobro informiranost in seznanitev z vsebino volilne kampanje je zato sama po sebi nujna za učinkovito uresničevanje volilne pravice (43. člen) in pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev«, je v svoji odločbi zapisalo ustavno sodišče. Spomnimo, da so sodniki podobno odločili že aprila letos, ko so ugotavljali, da referenduma (o arhivih) ni dopustno izvajati v času počitnic ali državnih praznikov. Ustavno sodišče je sporni zakonski določbi v RTV-zakonu razveljavilo. Ob tem je do uveljavitve nove, ustavno neoporečne regulative sodišče nacionalki naložilo, da med volilno kampanjo v času med 19. in 23. uro v svojih radijskih, televizijskih in spletnih programih neposredno ne prenaša tekem svetovnega prvenstva oziroma da te programe zatemni za uporabnike na območju Republike Slovenije.

Na RTV Slovenija so odločbo ustavnega sodišča sprejeli s presenečenjem. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Marko Filli je opozoril na poslovno škodo zaradi nenačrtovanega izpada oglasnih prihodkov in napovedal svoj odstop, generalna direktorica RTV Slovenija Nataša Pirc Musar pa je menila, da je odločitve sodišč treba spoštovati. Odločitev ustavnih sodnikov za uporabnike storitev RTV pomeni, da neposrednih prenosov tekem ne bodo mogli spremljati le do petka, 11. julija, sobotno tekmo za 3. mesto in finalni obračun 13. julija pa bodo vendarle lahko spremljali v živo, saj se volilna kampanja zaključi 24 ur pred dnevom glasovanja.