Eden prvih, ki mu je to uspelo, je podjetje SONNENKRAFT s kombinacijo toplotne črpalke zrak/voda in solarnega sistema. Letos so naredili korak naprej s sistemsko rešitvijo, imenovano SOL+, ki omogoča tudi hlajenje. Sistem združuje najnaprednejšo solarno tehnologijo in verzibilno toplotno črpalko, katere regulacija je prirejena tudi za koriščenje sončne energije. Nadgradnja že poznanega sistema je bila narejena na toplotni črpalki, ki nosi komercialno ime HP10 MR M. Dotična toplotna črpalka spada v segmentu kompaktnih toplotnih črpalk zrak/voda po kakovosti in zmogljivostih v sam vrh.

Nekaj najpomembnejših lastnosti, ki jo ločijo od tekmic:

Invertersko vodena kompresor in ventilator

Inverterska tehnologija omogoča prilagajanje moči toplotne črpalke vsem situacijam. Invertersko sta vodena tako kompresor kot tudi ventilator, ki obrate motorjev prilagajata trenutnim potrebam. S tem zagotavljamo neprestano delovanje toplotne črpalke in bistveno zmanjšamo število vklopov in izklopov, s katerimi je pogojena življenjska doba kompresorja. Visokoučinkoviti motorji v kombinaciji z inverterjem vidno zmanjšujejo porabo električne energije in omogočajo doseganje nadpovprečnih grelnih števil.

Elektronsko krmiljen dušilni ventil

Dušilni ventil je ena bistvenih komponent toplotne črpalke. HP12M krmili dušilni ventil na podlagi koncepta PID. Odzivnost in natančnost dušilnega ventila se bistveno povečata, kar vodi k optimalnim tlačnim in temperaturnim razmeram v hladilnem krogu.

Podhladilnik

Toplotna črpalka HP12M je opremljena z dodatnim prenosnikom toplote, ki se nahaja za kondenzatorjem. Njegova zasnova je prilagojena prenosu toplote med kapljevinama. Slednji je tu učinkovitejši kot v samem kondenzatorju in pripomore k znižanju temperature v nizkotlačnem krogu, kar pomeni boljšo in učinkovitejšo rabo energije okolice.

Koriščenje odpadne energije za odtaljevanje zunanje enote

Lamele uparjalnika so zasnovane tako, da omogočajo idealno razmerje med prenosom toplote in preprečevanjem prepogostega nabiranja ledu na prenosniku. Za odtaljevanje uparjalnika toplotna črpalka izkorišča energijo iz spodnjega dela solarnega hranilnika. S tem ne samo zmanjšujemo porabo energije toplotne črpalke, temveč tudi povečamo izkoristek solarnega sistema, saj ta zaradi nizkih temperatur deluje že ob nižjih intenzitetah sončnega obsevanja.

Hlajenje

Toplotna črpalka HP10 MR je verzibilna, tako da lahko z njo v poletnih mesecih svoje prostore hladite. Ima tipalo za nadzor kondenčne točke, ki preprečuje kondenzacijo na hladilnih elementih (stensko in stropno hlajenje).

Vse naštete lastnosti pripomorejo k odličnim delovnim rezultatom sistemske rešitve SOL+ in upravičujejo investicijo v kombinacijo toplotna črpalka-solarni sistem.