Novinarski program je namenjen študentom in mladim posameznikom, ki se želijo seznaniti z novinarstvom in področjem energetike. »Pri delu z mladimi smo ugotovili, da razpolagajo predvsem s teoretičnimi, ne pa tudi s praktičnimi izkušnjami. Njihovo poznavanje energetike je zelo omejeno, tudi na poslovnih šolah. Ker ugotavljamo, da je perspektivna prihodnost mladih v specializaciji za določeno področje, denimo tudi v novinarstvu, se nam je zdelo primerno, da organiziramo poletno šolo. Mladi bodo delali pri resničnih in ne izmišljenih primerih, saj bodo ob koncu šole morali predstaviti svoje delo – intervju, reportažo ali poglobljen članek,« je pojasnila direktorica in urednica Energetike.NET Alenka Žumbar Klopčič.

»Energetika je panoga, ki mnogokrat poganja kar vsa gospodarstva, kaj šele politike, in pomembno je, da se mladi tega čim prej zavejo, sploh če želijo delati na tem perspektivnem področju. Želja za delo na tem področju je ogromno. To smo ugotovili ob srečanjih z mladimi tako s poslovnih kot z družboslovnih fakultet,« pa je dejala vodja projekta Mateja Kegel Kozlevčar.

Prijave za novinarsko šolo sprejemajo do 2. julija, za marketinško do 9. julija 2014, več informacij pa je na spletni strani www.modri-svet.si. Mlade, ki bodo prejeli štipendijo, bodo izbrali na podlagi njihovega potenciala, ki ga bodo razbrali iz motivacijska pisma, ki ga bodo kandidati poslali ob prijavi za poletno šolo. jpš