Na kakšen način dodatno spodbuditi mladinski turizem in s tem omogočiti zaposlovanje ljudi iz ranljivih skupin, je odgovor iskala Mladinska mreža MaMa, ki avgusta zaokrožuje dveletni projekt socialnega podjetništva MCH-turizem, ki ga je delno financirala tudi Evropska unija iz programa Evropskega socialnega sklada. V njem je povezala deset mladinskih centrov v manjših in neturističnih krajih po vsej Sloveniji, ki imajo tudi nastanitvene zmogljivosti, in spodbujala mladinske delavce, da z vsebinskim in programskim nadgrajevanjem dejavnosti mladinski centri hostli postanejo prepoznavnejši, kar naj bi pripomoglo k njihovi večji obiskanosti.

»Programi se oblikujejo in izvajajo po principu mladinskega dela. Izjemnega pomena je povečanje možnosti za odpiranje novih delovnih mest za ljudi iz ranljivih skupin, kot so mlajši od 25 let brez srednješolske izobrazbe,« je povedala Mirjana Klinec, vodja projekta.

V projektu so sodelovali Mladinski hotel Ajdovščina, MC hostel Brežice, MCC Hostel – Hiša legend, Mladinski hotel Krško, Hostel Pekarna, Marenberški mladinski hotel, Mladinski hotel Punkl, Mladinsko prenočišče Šmartno ob Paki, Mladinski center Trbovlje in Mladinski hotel Velenje.

»Mladinski centri z nastanitvenimi zmogljivostmi so res v pretežno neturističnih krajih Slovenije, pa vendarle v lokalnem okolju ustvarjajo možnosti za izvajanje dodatnih programov, povezovanje z drugimi lokalnimi deležniki in mladinskimi organizacijami tudi širše, zunaj meja. V sklopu projekta so že ustvarili tudi štiri zaposlitve. Ti mladi so dobili priložnost, da pridobijo kompetence in konkretne izkušnje s področja organizacije in izvedbe projektov ter ustvarjanja programov za mlade. Vsak evro, ki ga pustimo v mladinskem centru hostlu, ni zgolj vložek v organizacijo in infrastrukturo. Je vložek v mlade. Je vložek v mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mladinske projekte in kreiranje novih delovnih mest za mlade,« je poudarila Mirjana Klinec.

Tako je v sklopu projekta nastal tudi večdnevni prvi pilotni zaposlitveni tabor Ko bom velik, bom... Na njem so predstavniki podjetij osnovnošolcem in srednješolcem predstavili poklice prihodnosti v okolju, v katerem živijo oziroma želijo v prihodnosti živeti. Prvi poklicni tabor so izpeljali v Krškem. Na poklicnem taboru sta  o načinih izbiranja poklicev ter možnostih pridobitve kadrovske štipendije v Posavju, spregovorili zunanji gostji,  Karmen Prestor iz Zavoda za Zaposlovanje Sevnica ter Nataša Šterban - Bezjak iz Regionalne razvojne agencije Posavje.  Udeleženci tabora pa so obiskali tudi nekaj  lokalnih delodajalcev, kot so podjetja Kostak, Tips,  Duropack, Termoelektrarno Brestanica ter Gen Energijo in se s tem spoznali z različnimi poklici od administratorjev, do energetikov. Od delodajalcev so mladi dobili neposredne informacije o delu v podjetju, možnostih in načinih zaposlovanja. Letos nameravajo poklicne tabore izpeljati še v drugih devetih mladinskih centrih hostlih. jpš