Ker imajo nove stranke in kandidatne liste omejen dostop do medijev, v primerjavi s proračunsko financiranimi parlamentarnimi strankami pa tudi omejene finančne možnosti za predstavitev volilcem, smo jih povabili, da do sklenitve volilne kampanje sodelujejo v predvolilni rubriki Alternativa?. K sodelovanju smo skladno s programsko zasnovo Dnevnika povabili tiste nove neparlamentarne stranke in liste, ki so že napovedale sodelovanje na volitvah. Uredništvo bo vsak teden povabljenim strankam sporočilo temo pisanja in jim prepustilo, da same izberejo avtorje, ki bi jo lahko s svojimi publicističnimi prispevki najprimerneje obdelali tako, da prikažejo stališča stranke/liste, ki jo avtorji zastopajo. Stališča in pogledi avtorjev niso nujno enaki stališčem in pogledom uredništva.

Uredništvo Objektiva