Razstava je del programske sheme, v okviru katere v galeriji s tematskimi razstavami odpirajo vprašanja vpliva različnih medijskih novumov na socialne in politične paradigme sodobnega sveta. Pred dvema letoma so tako pod drobnogled vzeli fenomen svetovnega spektakla, ki sliši na ime nogomet, in poskušali vzpostaviti primerjave med nogometom in umetnostjo. Leto pozneje so se lotili teme televizije, medija, ki je dodobra zaznamoval družbo v zadnjih petdesetih letih, kot »logičen zaključek ali morda začetek novih premislekov pa odpiramo še vprašanje interneta in z njim povezane umetnosti«.

Kusosa razstave sta Vuk Ćosić in Alenka Gregorič, ki sta izbrala »produkcije umetniškega gibanja, za katerega lahko z gotovostjo trdimo, da k nam ni prišlo z zamudo, temveč so bili umetniki iz geografskega prostora, ki mu pripadamo, aktivni soustvarjalci njegovih ključnih premis«. V prvem nadstropju galerije bodo tako predstavljeni izbrani projekti iz mednarodnega prostora ali njihova preslikava, pa najsi veljajo za primere dobre ali slabe prakse. »Ti projekti so skozi čas iskali različne možnosti prikazovanja net.arta v institucijah umetnosti.« V drugem nadstropju galerije pa bodo na ogled dela umetnikov mlajših generacij, ki so jih predlagali na razstavo povabljeni starejši kolegi. Kot je poudarila Alenka Gregorič, »dela te generacije umetnikov nastajajo v drugačnem internetnem okolju, kot so nastajala dela njihovih predhodnikov, in se tudi zato večinoma umeščajo v obdobje, ki je v literaturi imenovano postinternet art oziroma internet aware art«. nr