Posoški vodniki bi sicer licence lahko pridobili pri konkurenčni Soteskarski zvezi Slovenije, a so se temu uprli, saj so menili, da je to izobraževanje za njihov žep absolutno predrago, prezahtevno in za ekstremne ture, ki jih sami ne izvajajo. Licenca je namreč zahtevala 2500 evrov in več let pripravništva. Da do nje ni bilo enostavno priti, priča tudi podatek, da ima trenutno takšno licenco le 10 slovenskih vodnikov, med njimi nihče iz Posočja. V Bovcu so zato raje ustanovili svojo zvezo in pripravili enostavnejši izobraževalni program, ki pa je potreboval leto dni in nekaj dopolnitev, da ga je strokovni svet RS za šport vendarle sprejel. Bovški soteskarji menijo, da sta bila sprejemanje izobraževanja in s tem prizemljitev njihovih vodnikov tako dolgotrajna tudi zaradi nasprotovanja konkurenčne Soteskarske zveze Slovenije. Predsednik slednje Urban Hercog je lani javno povedal, da je program sorodne zveze »ekstremno kratek« in da »usposabljanja ne morejo biti poceni«. Priznal je tudi, da so jih iz strokovnega sveta zaprosili za mnenje o programu konkurenčne zveze in da pozitivnega odgovora niso mogli dati. Včeraj odločitve sveta in potrditve izobraževalnega programa ni več želel komentirati. Goran Kavs iz Kanjoning zveze pa je takšno odločitev sveta pričakoval in je obenem prepričan, da je program s 187 pedagoškimi urami kakovosten.

V Posočju sedaj pripravljajo izobraževanja za vodnike, licence jim bodo lahko podelili predvidoma konec junija, ko bo odločitev strokovnega sveta tudi formalnopravno veljavna.