Po besedah Andreja Miške, direktorja Komunale Nova Gorica, bo začela družba vračati okoljske dajatve občanom. »S predajo neuporabnega odlagališča v Stari Gori občini so izpolnjeni pogoji za vračilo preplačane okoljske dajatve. Kljub temu da se občina z vračilom odlagališča ne strinja in je sprožila postopke na sodišču, smo v komunali prepričani, da so za vračilo odlagališča izpolnjeni vsi potrebni pogoji. Temu pritrjuje tudi računsko sodišče,« pravi Miška. Komunala bo preplačano okoljsko dajatev uporabnikom začela vračati še ta mesec. Vračilo bo prikazano kot odbitek na računu v višini 0,75 evra na osebo na mesec.

Na novogoriški občini menijo drugače. »Končno smo dosegli, da bo Komunala Nova Gorica začela vračati v preteklosti preveč zaračunano okoljsko dajatev občanom, ki so jo morali neupravičeno plačevati. To pa nima nobene povezave z odlagališčem. Mnenje računskega sodišča, da komunali ni treba plačevati najemnine, je zagotovo načelno mnenje, saj se izdaja zgolj ob upoštevanju zastavljenega vprašanja in ne ob upoštevanju vseh drugih dejstev, ki so lahko v vprašanju zamolčana. V mnenje računskega sodišča trenutno še nimamo vpogleda,« pravijo na občini Nova Gorica. Dodajajo: »Še vedno tudi menimo, da mora Komunala Nova Gorica, ki je toliko let na odlagališču odlagala odpadke in ustvarjala precejšen dobiček, sodelovati in strokovno poskrbeti za varno zapiranje odlagališča.«