Predlog za podelitev koncesije je na občinskem svetu predlagal svetnik Kostja Jelinčič, po poklicu zdravnik radiolog, in to kljub temu da je občinska uprava na zaprti seji za javnost opozorila, da v tem trenutku ni pogojev za razpis postopka za podelitev koncesije. Briški župan Franc Mužič se z odločitvijo svetnikov ne strinja in razlaga, da so z Zdravstvenim domom Nova Gorica podpisali pogodbo o izgradnji zdravstvene postaje Dobrovo v vrednosti skoraj milijon evrov. »Zdravstveno postajo že gradimo in bo po izgradnji postala lastnina naše občine. Zavezali smo se tudi, da bomo koncesijo drugim izvajalcem podelili le v primeru, da javna zdravstvena zavoda zdravstvenega doma – zobozdravstveno varstvo in osnovno varstvo – ne bi izvajala dejavnosti kakovostno in v dogovorjenem obsegu,« je povedal župan Mužič, ki dodaja, da se je že začel tudi predvolilni boj za županski stolček, za katerega bo ponovno kandidiral.

Sporni sklep naj bi občinski svet sprejel tudi ob upoštevanju neresničnih in zavajajočih izjav, da naj bi ambulanto v Kojskem v primeru nepodelitve koncesije zaprli. »Pobudo za koncesijo sem dal, da bi ohranili enakovredno razdeljeno zdravstveno službo v Brdih. Zakaj bi se občina morala zavezati, da bo najela prostore za javni zavod, če bi to lahko uredil koncesionar sam? Nimamo nikakršnega nezaupanja v novogoriški zdravstveni dom, res pa ne zaupam več občinski upravi,« je dogajanje komentiral Jelinčič. Zdravnik Boris Terseglav, ki ga v Kojskem obiskuje kar 2300 pacientov, ob tem dodaja, da je pripravljen prostore oddati tako bodoči koncesionarki kot zdravstvenemu domu: »Če ne bo dobila koncesije zdravnica iz Tolmina, s katero se dogovarjam, bo to korak nazaj v socialistični sistem. Prostori bodo še naprej namenjeni zdravstvu. To zagotavljam.«

»Občino bomo terjali za stroške«

Direktor novogoriškega zdravstvenega doma Marjan Pintar je nad odločitvijo briških svetnikov ogorčen in napoveduje celo ustavitev gradnje zdravstvene postaje na Dobrovem. »Če bo res prišlo do podelitve koncesije, bo to pomenilo kršitev pogodbe in bo postavilo pod vprašaj sofinanciranje gradnje zdravstvene postaje. Če bomo morali prekiniti gradnjo, bomo od občine Brda zahtevali povračilo stroškov. Zavedamo se, da bi ob tem prišlo do velike materialne škode pri porabi javnih sredstev. Da ne nameravamo zapreti ambulante v Kojskem, pove dejstvo, da imamo za ambulanto že pripravljeno zdravnico, ki je opravila specializacijo in trenutno nadomešča drugo zdravnico. Če bo šlo vse po zlu, lahko ostane celo brez dela,« pravi Pintar in napoveduje, da bodo zadevo predali protikorupcijski komisiji in računskemu sodišču. Pintar se sprašuje, koliko svojih sredstev je pripravljen občini brezplačno nameniti koncesionar, ki je za svoje delo plačan v povsem enakem obsegu kot javni zdravstveni zavod.