Sistem »sharrow« in navidezni kolesarski pas

»Rešitev združevanja kolesarskega in motornega prometa na Kandijski cesti predstavlja nekakšno modificirano obliko med klasično zasnovo kolesarskega pasu in sistemom 'sharrow',« pojasnjujejo na mestni občini. Na obeh voznih pasovih so tako uredili označbe tako imenovanega »sharrow« z dodatnim poudarjanjem poteka navideznega kolesarskega pasu na vozišču, kar omogoča večjo prepoznavnost kolesarjev, ki so v tem primeru tudi povsem enakovreden udeleženec v prometu v skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa.

Tovrstna ureditev je smiselna na predelih z ožjim cestiščem, kjer ni možna izvedba drugih oblik kolesarskih površin, in na območjih, kjer so hitrosti prometa relativno nizke, še pravijo na občini. Območje »sharrow« – talnih označb za vodenje kolesarjev skupaj z motornim prometom – že poznajo nekatera slovenska mesta, denimo Ljubljana in Maribor, ter druge razvitejše evropske države.

Prepoved zaradi pravilnika

Zaplet je nastal pri načrtovanju rekonstrukcije Kandijske ceste. Takrat so upoštevali določila pravilnika o projektiranju cest, ki med drugim določa, da morajo imeti označen kolesarski pas tiste ceste, kjer je povprečni letni dnevni promet med 2500 in 7000 vozili na dan ter več kot 20 kolesarjev na uro. Ob tem so bili prostorsko omejeni, pravijo na občini, saj je omenjena prometnica preozka, zato so kolesarjem promet prepovedali. Z novo rešitvijo pa jim bodo zdaj omogočili varno udeležbo v prometu, so še prepričani.