Mlade je izbral Zavod RS za zaposlovanje, usposabljali pa so jih profesorji Centra za poslovno odličnost, ki deluje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od začetka marca so se dobivali enkrat na teden za tri ure. Poudarek je bil predvsem na preverjanju in testiranju njihove podjetniške ideje med uporabniki.

»Bolj kot na samih znanjih, ki jih danes s pomočjo interneta lahko hitro in enostavno pridobimo, je campus temeljil na razvoju veščin in načinov razmišljanja, pomembnih za mladega podjetnika ali aktivnega iskalca zaposlitve. Obravnavali smo načine razvoja novih rešitev s pomočjo empatije in prototipiranja, poleg tega pa tudi osnovna poslovna znanja in veščine, kot so planiranje, računovodstvo, komuniciranje, marketing,« je pojasnil Blaž Zupan, eden od mentorjev.

»Campus je v mladih iskalcih zaposlitve utrdil njihovo samozavest in prepričanje, da so sposobni uspeti. Na osnovi izobraževanja in povezovanja, ki so ga stkali med seboj, so si že začeli odpirati vrata bodisi do zaposlitve, sodelovanja oziroma lastne poslovne poti. Po dveh letih zdaj že lahko rečem, da je tovrstna oblika izobraževanja mladih brezposelnih in taka oblika sodelovanja z zavodom za zaposlovanje in ekonomsko fakulteto oziroma centrom za poslovno odličnost prava in zares učinkovita,« je prepričan Jože Mermal, predsednik uprave BTC.

»Projekt, ki smo ga lani zagnali pilotno, je bil zelo uspešen, saj je več kot polovica mladih že tedaj našla zaposlitev ali pa se podala na samostojno podjetniško pot. Zato vabim svoje kolege iz drugih podjetij, da se odločijo za podoben projekt, saj smo menedžerji odgovorni ljudem, ne le svojim zaposlenim, pač pa tudi brezposelnim. Visoka brezposelnost je namreč naš skupni družbeni problem in ne sme biti samo problem posameznika.«

Po diplomo po koncu izobraževanja je prišla tudi Mojca Rupert, diplomirana politologinja, ki se je v campus vključila še kot brezposelna, maja pa se je že zaposlila. Campus ji je dodatno pomagal pri krepitvi socialne mreže, saj so udeleženci campusa prepoznali številne možnosti sodelovanja.

Način dela na campusu se je bistveno razlikoval od podobnih podjetniških in zaposlitvenih delavnic. Rok Stritar, mentor iz Centra poslovne odličnosti, je izpostavil pomen ustvarjalnosti in učinkovitih javnih nastopov. »Povprečen študent je v izobraževalnem sistemu več kot 20 let. V tem času seveda pridobi ogromno znanja, vendar zaradi svoje zasnove izobraževalni sistem študente nauči tudi številne vzorce, ki se pri iskanju zaposlitve izkažejo kot škodljivi. Teh vzorcev smo jih skušali 'odnaučiti' z drugačnimi pedagoškimi pristopi, kot se po navadi uporabljajo v razredu. Rezultati so izjemni. Ne samo, da so udeleženci bolj uspešni na razgovorih in pri lastnih projektih, tudi veliko več nasmehov lahko vidite na njihovih obrazih.«