Najslabši voznik je naredil kar 10 večjih napak – takšnih, s katerimi je ogrozil življenje ocenjevalca, javnosti in materialnih dobrin – nek drug pa kar 42 manjših. Pri uradni izpitni vožnji je usodna že ena večja napaka in 15 manjših.

Najpogostejše napake voznikov, ki pred lažno izpitno vožnjo niso bili deležni nobenih učnih ur, so bile prehitra vožnja in težave pri obračanju z manevriranjem, kjer so spregledali pločnik. Eden izmed voznikov je pešca celo prisilil, da je pri prečkanju ceste stopil nazaj na pločnik, ker ga je zaradi mrtvega kota povsem spregledal. Težave pa so se še pojavljale pri gledanju v ogledala, vzvratnem parkiranju, menjavanju prestav – nek prostovoljec je prejel kar 14 negativnih točk zaradi uporabe napačne prestave.

Lažne izpitne vožnje je izvedla avtošola RED, kljub slabim rezultatom pa nihče od voznikov ni izgubil svojega vozniškega izpita.

Pretekle raziskave so pokazale, da uporaba navigacijskih naprav, senzorji za parkiranje in naprave, ki omogočajo spremljanje prometa v mrtvih kotih, izboljšajo sposobnost vožnje. Spet druge pa so izpostavile, da zaradi navigacijski naprav vozniki pogosteje umaknejo pogled s ceste.