Poznavalci uredbo o razmejitvi premoženja v zavarovanem območju Kobilarne Lipica (KL), ki je v medresorskem usklajevanju, označujejo za skrpucalo, na podlagi katerega ne bo mogoče najti najemnika, ki bi bil pripravljen vlagati v propadajoče objekte v Lipici, kobilarna pa bo po njihovem obsojena na nadaljnje životarjenje.

Jih bodo izgnali iz hotela?

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je med premoženje, ki bi šlo v dolgoročni najem, uvrstilo hotel Maestoso, ki ga približno četrtino zaseda uprava KL, v njem so tudi jedilnica za zaposlene, tri sejne sobe, ki jih kobilarna uporablja za izvajanje javne službe, skupni prostori... To lahko pomeni, da bi se uprava kobilarne v primeru oddaje hotela v najem znašla na cesti ali pa bi morala za svoje poslovne prostore plačevati najemnino. Podobno bo s parkirnimi prostori v Lipici, saj jih predlagatelj uredbe v paketu (vseh 90) ponuja bodočemu najemniku gostinsko-turistične dejavnosti, čeprav bi po normativih, ki veljajo v gostinstvu, najemniku zadostovalo 20 parkirnih prostorov. Če bi prevzel vsa, se postavlja vprašanje, kje bodo parkirali obiskovalci kobilarne in kje njeni zaposleni.

Dodatna uganka je hotel Klub, ki je zaradi dotrajanosti že nekaj let zaprt. In pri tem bo najverjetneje ostalo, saj ga MKO ni predvidelo za oddajo v najem. Ker pa mora družba Lipica Turizem, ki zdaj opravlja gostinsko-turistično dejavnost, do konca tega leta ugasniti (tako predpisuje novi zakon o KL), to pomeni, da bo hotel najbrž še naprej propadal, dokler se ne bo sesul vase. Zakaj takšna črnogledost? Kobilarna Lipica gostinsko-turistične dejavnosti ne bo smela opravljati, družbe Lipica Turizem ne bo več, hotel Klub ne bo predmet najema, država pa denarja za njegovo obnovo gotovo ne bo dala. Če bi ga nameravala, bi to storila že zdavnaj, saj je bil v ta namen rezerviran evropski denar, vendar Slovenija ni bila sposobna zagotoviti lastnega finančnega deleža. Dodajmo, da je znani avstrijski hotelir Falkensteiner, ko je pred časom obiskal Lipico, ocenil, da bi bil tam dovolj le en hotel, in dodal, da bi sam porušil Maestosa ter obnovil Klub. Slovenska politika bo očitno ubrala drugo pot.

V slogu »halo pica« do zaščitenih znamk

Uredba o razmejitvi premoženja v zavarovanem območju Kobilarne Lipica predvideva tudi oddajo v najem hišice za golf, ki so jo v času direktorovanja Tomija Rumpfa obnovili za pregrešnih 355.000 evrov. Zakaj ne bo predmet oddaje v najem tudi igrišče za golf, zaradi katerega ta hišica sploh stoji v Lipici, je nova neznanka. Najbolj sporna določila omenjene uredbe pa se nanašajo na registrirane znamke, ki jih upravlja oziroma naj bi jih upravljala Kobilarna Lipica. Gre za registrirano znamko Maestoso, ki je ime originalne linije lipicancev in tudi ime lipiškega hotela, prav tako za zaščiteni znamki Lipica 1580 in Kobilarna Lipica. V uredbi piše, da KL pravic uporabe omenjene intelektualne lastnine brez soglasja vlade ne sme prenesti na druge subjekte, iz česar je mogoče sklepati, da bi lahko vlada te pravice teoretično odobrila tudi na dopisni seji. Torej bi lahko v slogu »halo pica« tako dragoceni blagovni znamki, kot sta Kobilarna Lipica in Maestoso, ekspresno hitro prepustila najemniku gostinsko-turistične dejavnosti, če ga bo sploh našla.

Glede na vsebino uredbe o razmejitvi premoženja v zavarovanem območju je težko verjeti, da bi se strateški dolgoročni najemnik pojavil do konca tega leta (ta rok je zapisan v nedavno spremenjenem zakonu o KL). In kaj, če se ne bo; bo država hotel Maestoso nemara v celoti prepustila igralniški dejavnosti? Podjetje Eurotas, ki ima v lasti celjska hotela Evropa in Štorman, hotel Piran v Piranu in je pomemben lastnik Casinoja Portorož, ki ima igralnico tudi v Lipici, se je za dolgoročni najem Maestosa zanimal že pred slabima dvema letoma. »V družbi nas zanimajo različne vrste sodelovanja, od dolgoročnega najema do možnosti pridobitve stavbne pravice na zemljišču, na katerem stoji hotel Maestoso, kjer bi vrednost hotela povečali z vlaganji v hotelske objekte,« je takrat med drugim predlagal predsednik uprave Eurotasa Aleksander Jančar. Ne pozabimo, v Lipici ima Casino Portorož svojo igralnico, ki je bila predmet številnih kritik, saj so mnogi prepričani, da ta dejavnost ne sodi h konjem. Leta 2000 je Casino poleg tega v obnovo Maestosa vložil poldrugi milijon evrov in si s tem pridobil pravico, da do leta 2024 uporablja del tega hotela. Se bodo igralni avtomati zdaj še bolj razpasli po Lipici?