Pirotehnično čiščenje redna dejavnost

Po rezultatih preiskave kriminalistov vojaške policije so na vadišču ostale neeksplodirane vadbene minometne mine, ki so jih pirotehniki Slovenske vojske že odstranili. Prvinšek sicer zagotavlja, da vojska vadišče pregleda in pirotehnično očisti po vsakem vojaškem urjenju. A vprašanje ostaja, ali je pri tem dovolj temeljita. Ali bo vojaška policija ukrepala proti odgovornim, v Slovenski vojski niso pojasnili.

V Slovenski vojski se obenem sklicujejo na to, da je območje, kjer je civilist našel neeksplodirane mine, ustrezno označeno z opozorilnimi tablami in je na njem gibanje omejeno. Toda pred kratkim sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu za osrednje vadišče je v svojem petem členu jasna. Kadar se obrambne dejavnosti ne izvajajo, se na območjih, tako izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti kot na varnostnem območju, dovolijo lov in drugi ukrepi po lovskoupravljalskem načrtu ter kmetijske dejavnosti. To pomeni, da mora biti območje za lovce in kmete, ne nazadnje pa tudi za vojake, varno.

Prav tako uredba v členu, ki govori o varstvu voda in tal, določa, da se med obratovanjem ostanki kemijskih sredstev nemudoma odstranijo, da se prepreči njihovo razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v tleh ter posledično v podzemni vodi. Tudi v enotah, kjer se izvaja urjenje v streljanju, se morajo nemudoma po vsakem usposabljanju odstraniti ostanki streliva, če je za tarčo urejen nasip, pa se mora zemljina presejati in iz nje izločiti ostanke streliva.

»Poček je tempirana bomba«

»Nisem presenečena, da ob takšnih vajah prihaja do tega, sem pa zaskrbljena. Že ob sprejemu državnega prostorskega načrta sem dejala, da je Poček tempirana bomba, in prehitro so se moje slutnje izkazale za resnične,« pravi postojnska podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino, ki se bo proti vadišču sicer borila tudi s pravnimi sredstvi. »Stalno opozarjamo na nevarnosti, ki jih vadišče prinaša predvsem z okoljskega vidika, kot kaže, pa je tudi smrtno nevarno,« je še dejala Srebotnjak-Borsellinova in pristojne pozvala k sprejetju uredbe oziroma zakona, ki bi v celoti urejal delovanje vadišča v vmesnem obdobju do zaprtja.

Da se vojska ne more izgovarjati na table o omejenem gibanju, pa meni tudi Florijan Poljšak, predstavnik civilne iniciative Za Pivško kotlino brez streljanja. »Na cestah so res prometni znaki, na gozdnih poteh po naravi pa te nihče ne ustavi in ne moreš vedeti, kam lahko stopiš in kam ne. O izključno vojaškem območju bi lahko govorili, če bi bilo opredeljeno kot zaprta cona, ograjeno in nedostopno. Tega na tem območju ni in si tudi ne želimo, da bi bilo,« je dejal Poljšak in spomnil na večkrat ponovljena zagotovila, da vojska po vajah za seboj pospravi.