Kaj sploh je nevrolingvistično programiranje?

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je zbirka veščin, pristopov in orodij v zvezi s tem, kako deluje učinkovita komunikacija – ne samo medosebna, temveč tudi komunikacija s samim seboj. Gre za znanost in umetnost osebne odličnosti v komunikaciji in mišljenju ter medosebnih odnosih za različna področja življenja. NLP se ukvarja s procesi v naših možganih, čustvih in telesu. Osnovna predpostavka NLP je, da sta um in telo povezana, zanima pa nas, kako se to navzven kaže v našem vedenju.

Začetki NLP segajo v sedemdeseta leta na ameriška tla, na Slovenskem pa se je tovrstna metoda začela uveljavljati pred dvajsetimi leti. Koliko ljudi je šlo skozi vaše roke?

V dvajsetih letih sem usposabljala že več tisoč udeležencev v več kot sto skupinah na vseh stopnjah izobraževanja NLP in dejstvo, da toliko ljudi v različnih strokah – od kadrovskih delavcev do učiteljev, poslovnežev, turističnih delavcev, vodij, podjetnikov itd. – v Sloveniji razmišlja drugače, drugače motivira sodelavce in drugače upravlja sebe, je zelo spodbudno.

Pravite, da obstajajo mednarodni standardi za posamezne stopnje NLP. Lahko opišete te stopnje in kaj mora človek doseči?

Prva, osnovna stopnja se imenuje NLP-diploma. Sledi NLP-praktik – na tej stopnji dobi posameznik s poglobljenim učenjem koncentrirano, bogato znanje, s katerim se nauči upravljati sebe in spodbujati druge. Pri mojstru NLP gre za delo, usmerjeno v vodenje, delo s skupinami in nastopanjem. Vzporedno z mojstrom poteka tudi stopnja NLP coacha, pri čemer se udeleženci naučijo praktičnih svetovalnih veščin in uporabe NLP-tehnik pri delu s spremembami posameznika ali organizacije. Coaching je posebna oblika spremljanja posameznika, ki je v fazi spremembe. Coach pomaga, da se posameznik svoje »nove« vloge zave in da deluje v skladu z njo ter uporabi vse vire moči. Za vse stopnje so predpisane vsebine, veščine in tehnike, ki naj jih udeleženec pozna, praktično demonstrira in uporablja.

Koliko časa torej trajajo posamezni sklopi in koliko celotno izobraževanje? Ali lahko učenec postane učitelj in v katerih primerih?

Posamezne stopnje izobraževanja trajajo 18–20 dni, kar je veliko, če primerjamo z nekaterimi »instant ponudniki« na trgu, in malo, če predpostavljamo, da se medosebne komunikacije res lahko naučimo le v neposrednem stiku z ljudmi in torej z izkustvenimi metodami učenja. Izobraževanja imajo tudi v Sloveniji precej različno ceno in kot na vseh področjih tudi tukaj velja: preverite reference in izkušnje ponudnika, vzpostavite stik z njim in pri izbiri poslušajte sebe.

Med ljudmi, ki smo zavezani vseživljenjskemu učenju, je učenje vedno dvosmerni, vseživljenjski proces – tudi za učitelja oz. trenerja. Ko se usposobite za prenos veščin NLP in začnete delati kot trener, se pravo učenje šele zares začne. Tudi po 20 letih z enako odgovornostjo in spoštljivostjo delam s skupinami in grem v vsako, kot bi bilo prvič, čeprav seveda z veliko več sproščenosti, samozavesti in znanja. Delati z ljudmi pomeni namreč biti nenehno odprt za nepredvidljivo, saj ljudje danes kljub vsemu napredku in znanju še vedno najmanj vemo o bitju, ki nam je najbližje – o samem sebi in o drugih. V tem skrivnostnem svetu človeškega uma in čustev nam NLP daje odlična orodja za boljše razumevanje in (so)delovanje.

 Imate dvajsetletne izkušnje z učenjem. Lahko sklepam, da ste izobrazili že veliko coachev?

Včasih imam občutek, da je v Sloveniji skoraj že več terapevtov, coachev, trenerjev itd. kot svetovancev, strank in »učencev« in da se je »razpaslo« dokaj nekritično trženje s tovrstnimi veščinami. Naj poudarim, da terapevtsko delo, coaching, svetovanje in poučevanje zahtevajo veliko vaje, supervizije, praktičnih izkušenj in individualnega študija, pa tudi intuicije, zato je potrebno precej prakse, preden si lahko na vrata obesiš tablo »NLP coach«. To vam bo povedal vsakdo, ki se kakor koli resno ukvarja z delom z ljudmi. Upam, da bo v tem pogledu v Sloveniji kmalu kaj sistemsko urejenega. Če hočem »prodajati« masažo, frizerske, dimnikarske storitve ali tehnične preglede avtomobilov, moram za to imeti ustrezna dokazila. Kaj pa za odgovorno delo z ljudmi? Na mednarodni ravni smo povezani v zvezi INLPTA, ki določa jasne mednarodne standarde za posamezno stopnjo izobraževanja NLP, pri nas pa deluje Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje, ki deluje po teh standardih in po njih tudi izobražuje. 

Pravite, da NLP lahko pomaga posamezniku na osebni ravni. Na kakšen način?

Na osebni ravni NLP ponuja cel niz metod in tehnik, ki so izjemno učinkovite. Eno od področij vsebuje niz tehnik in orodij, ki posamezniku pomagajo preboleti boleča pretekla stanja, omejujoča prepričanja in izkušnje ter so zato lahko odlično dopolnilo pri delu psihoterapevtov, po drugi strani pa se NLP ukvarja s ciljnim delom pri ustvarjanju osebne spremembe – bodisi poslovne ali zasebne. Zadnja leta se v svetu vse bolj uveljavlja coaching in NLP je kot po meri urezan zanj, saj s svojimi tehnikami in pristopi, ki temeljijo na iskanju, spodbujanju in obujanju posameznikovih virov moči in ciljnem delovanju, ponuja najboljša možna orodja za spremembo.

Kako pa lahko metode NLP izkoristimo v poslovnem svetu?

Danes je NLP za poslovni svet neprecenljivega pomena. V izobraževanju menedžerjev v tujini so veščine NLP skoraj obvezna sestavina. Nemogoče si je zamisliti dobrega vodjo, ki ne bi uporabljal orodij, kakršna NLP ponuja za delo z ljudmi. Dober vodja naj ima pred očmi vedno dve žogici. Ena je doseganje ciljev podjetja, druga žogica pa so tisti, ki te cilje ustvarjajo – ljudje. Ljudje niso nikoli popolnoma angažiran vir moči. V njih je vedno nekaj rezerve glede razvoja potencialov in motivacije. NLP ponuja odgovore na vprašanje, kako doseči, da bodo delali navdušeno, s poslanstvom in zavzetostjo.

Kdo vse se je kalil v vašem programu?

Včasih se pošalim, da sem delala že z vsemi ciljnimi skupinami udeležencev, razen z otroki iz vrtca. Pravzaprav z vsemi, ki delajo z ljudmi: z učitelji, s kadrovskimi delavci, s svetovalci, z vodji, menedžerji, informatiki, novinarji, s finančniki, z igralci, umetniki, s študenti... Včasih se sprašujem, s kom še nisem. Ko potujem po Sloveniji, kar naprej naletim na katerega od svojih uspešnih »učencev« in se šele takrat zavem, koliko nas je že in kakšen vpliv lahko imamo na kakovostno komunikacijo v naši družbi.

Govorite tako, da ne dopuščate možnosti, da slušatelj, ki vstopi v vaš proces izobraževanja, iz njega predčasno tudi izstopi. Pa vendarle, ste srečali tudi koga, ki je izobraževanje predčasno prekinil in zakaj?

V vseh teh letih se komaj spomnim kakšnega primera, ko je udeleženec ugotovil, da metoda ni zanj, in še v tem primeru je šlo za napačna pričakovanja, NLP namreč ni terapija, kot si nekateri zmotno predstavljajo (čeprav se lahko odlično uporablja v terapevtske namene), niti čarobna paličica, ki bi povzročila, da se bo vse odvijalo po vaše. Zagotovo pa po njem ne boste več enaki – postali boste zavezani vseživljenjskemu učenju in rasti. Samo taka napačna pričakovanja so bila dvakrat ali trikrat razlog za prekinitev, vendar smo se potem iskreno pogovorili o pričakovanjih, saj je zame etičnost pomembna vrednota pri delu.