»Nekateri tuji naročniki se velikokrat čudijo, ko obiščejo Ljubljano, da je vse v dosegu roke, »walk a distance« kot rečejo. Hoteli in vse druge potrebe, ki jih zahtevni kongresni gost potrebuje, so od tri do deset minut hoda do starega mestnega jedra z možnostjo zabave, kulinarike in ogleda kulturnih znamenitosti, možnostjo ogleda ljubljanskega gradu in še bi lahko naštevali. Kongresni center kot samostojni kompleks ponuja udeležencu vse za strokovno delo – potrebno udobje z vrhunsko tehnologijo. Vrhunski kulturni dogodki, ki bogatijo spremljevalni kongresni program, so velikokrat dodana vrednost in tisto, kar si udeleženci želijo. Vse v eni hiši,« poudarja Breda Pečovnik, direktorica kongresno-komercialnega programa v Cankarjevem domu (CD).

Jeseni dobi CD novega generalnega direktorja, kako je s kongresno dejavnostjo v CD?

Kongresno-komercialna dejavnost zavzema v programski shemi CD 30 odstotkov vseh razpoložljivih dvoranskih kapacitet, kot je to definirano v strategiji in ustanovitvenem aktu CD. Dejavnost CD na trgu se, za razliko od večine drugih javnih zavodov in društev, odvija na povsem tržni način. Tržne dejavnosti CD država ne sofinancira.

Poslanstvo kongresno-komercialne dejavnosti CD na trgu je večplastno. Posredno si prizadeva za razvoj turističnega gospodarstva mesta, vsem zainteresiranim organizatorjem številnih najrazličnejših dogodkov mora omogočiti njihovo izvajanje, s prirejanjem mednarodnih kongresov, konferenc in simpozijev pa hkrati omogoča tudi razvoj različnih znanstvenih disciplin.

Znanstvena in druga združenja, ki so naši kongresni partnerji, so in bodo še naprej organizirala kongrese in kot beležimo v naši industriji, so nekatera leta kongresno močna – imajo veliko dogodkov, nekatera manj. In leto 2014 je za nas tisto kongresno leto, ki ima kongresne dogodke vendar z majhnim številom udeležencev. Optimizem pa ostaja in kljub situaciji še z večjo energijo iščemo nove poslovne priložnosti.

Verjamem, da bo novi generalni direktor CD prepoznal vlogo te dejavnosti tudi v prihodnje.

Kakšna je velikost dogodkov, ki jih lahko gostite v CD?

Naročniku lahko ponudimo za kongresne dogodke šest glavnih dvoran s kapaciteto od 70 do 2000 sedeži in še 22 sejnih dvoran s kapaciteto od 15 do 300 sedeži. Poleg tega ponudimo še lahko 3500 m² razstavnih prostorov, in sicer v 2. preddverju s 1356 kvadratnih metrov skupne površine, v 1. preddverju s 1200 m² in veliko sprejemno dvorano s 1400 m² skupne površine. Drugo preddverje je mogoče preoblikovati v štiri manjše dvorane s po 80 sedeži ali v dve dvorani s po 160 sedeži. V klubu CD v petem nadstropju je na voljo 300 sedežev za konferenčne in tem sorodne prireditve ali prijetna postavitev z mizami za pogostitve in družabna srečanja. Prenovljen s čudovitim razgledom na grad in Staro Ljubljano ter na Rožnik in Tivoli je nedvomno eno najlepših prizorišč v Sloveniji. Kosovelova dvorana s 170 udobnimi sedeži, prenovljena Linhartova dvorana s 562 sedeži, Štihova dvorana s 253 sedeži, Gallusova dvorana s 1543 sedeži in dvorana Duše Počkajeve s 70 sedeži. Da ne pozabimo; vsi prenovljeni prostori so opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo.

Kongresna dejavnost CD na leto uresniči več kot 200 prireditev in v okviru teh več kot 800 manjših dogodkov, večino v prostorih Cankarjevega doma, ki se ponaša z vrsto prestižnih dvoran različnih velikosti, zmogljivosti in namembnosti, sicer pa tudi drugod po Sloveniji.

Lahko rečemo, da se je Cankarjev dom popolnoma posodobil, kar je bila nuja po 34 letih. To je bila namreč edina možnost, da bomo lahko konkurenčni v borbi za pridobitev kongresov nasproti razvitejšim kongresnim mestom in središčem. V petem nadstropju nameravamo dokončati sejne sobe, ki so še v grobi gradbeni fazi. V vseh prenovljenih prostorih je pomembno to, da je visoka tehnična opremljenost prostorov po zdajšnjih najzahtevnejših standardih.

Kakšna mora biti ekipa, ki stoji za uspešno izvedenimi dogodki?

Cankarjev dom je odlična izbira naročnika tudi zaradi profesionalne ekipe s tridesetletno tradicijo, ki opravlja organizacijo, izvedbo kongresov in prireditev z visokim strokovnim potencialom tako po tehnični strani kot storitveno-komunikacijski. Kongresnoprireditvena dejavnost CD s svojim znanjem, usposobljenostjo in izkušnjami poskrbi za organizacijo in izvedbo prireditve do najdrobnejše pike na i.

Neprecenljive izkušnje, pridobljene z dolgoletnim in pestrim delovanjem, enakovredno dopolnjujejo visoka strokovnost, ki jo nenehno dograjujemo z izobraževanjem in izpopolnjevanjem znanja, svetovne poslovne povezave, stoodstotna zanesljivost, uporaba najsodobnejše tehnološke opremljenosti, podpora najsodobnejšega računalniško-informacijskega sistema, iskanje vedno novih idej ter navsezadnje zgleden odnos do naročnika oziroma partnerja.

Pri vsakem projektu, ki se ga lotevamo, je najpomembnejši cilj popolno zadovoljstvo naročnika in vseh udeležencev prireditve. In ta cilj uspešno tudi dosegamo. Dokaz za to so številni zadovoljni naročniki, ki po končanih prireditvah ne skoparijo s pohvalami.

Kaj danes pomeni PCO (profesionalni kongresni organizator)?

PCO so profesionalni kongresni organizatorji, ki delujejo po standardih, ki jih narekuje mednarodno združenje IAPCO (CD je edini član iz Slovenije). Žal pa se na trgu pojavljajo neizkušeni akterji, ki ne znajo opravljati kongresnega posla in delajo nam ostalim sramoto. Reference, ki jih z dolgoletno tradicijo in kakovostno storitvijo izvajajo profesionalni kongresni organizatorji, nekaj pomenijo ne samo na domačem, ampak tudi na tujem trgu. Izjemno strokovno usposobljeni kadri so za kongresno dejavnost prednost, ki jo lahko ponudimo. Z moderno tehnološko opremljenostjo in primernimi prostori smo konkurenčni, toda tudi ostali dejavniki in okoliščine morajo biti v skladu s pričakovanji in preferencami organizatorjev. Ti gledajo precej širše, navsezadnje tudi na prepoznavnost države, iz katere prihaja ponudnik, ki kandidira za izvedbo prireditve.

V Sloveniji je danes kar nekaj kongresnih ponudnikov, ki profesionalno opravljajo kongresno dejavnost doma v Ljubljani, po Sloveniji in tujini. Velika kongresna prireditev namreč ne potrebuje le dvoran z zadostnim številom sedežev, ampak tudi vse ostale spremljajoče zmogljivosti in storitve.

PCO Cankarjev dom nudi popolno organizacijo kongresa ali drugega dogodka od prve zamisli do končne izvedbe v vseh podrobnostih ali pa le posamezne storitve, kot so najem prostorov in dvoran različnih velikosti in namembnosti, najem tehnične opreme tudi za najzahtevnejše projekte, celovita organizacija dogodka, zamisel, scenarij in izvedba prireditve, finančno svetovanje in/ali vodenje prireditve, zagotovitev spremljevalnega umetniškega ali zabavnega programa, izbrana gostinska ponudba, načrtovanje udeležbe, obveščanje, registracija in hotelske namestitve udeležencev, trženje in promocijo prireditve ter odnose z javnostmi, priprava strokovnih publikacij, uredništvo, oblikovanje in tisk promocijskih publikacij, priprava strokovno-komercialnih razstav, pridobivanje finančnih virov za kongrese in vse te storitve naj bi opravil kdo drug kot profesionalni kongresni organizator PCO – Cankarjev dom.