»Najvidnejši udeleženci kongresa so bili ruski car Aleksander I., avstrijski cesar Franc I. ter neapeljski kralj Ferdinand IV., vodil pa ga je avstrijski kancler Metternich, eden največjih diplomatov tistega časa,« pripoveduje Tatjana Radovič, vodja za kongresni turizem v Turizmu Ljubljana in Kongresnem uradu Ljubljana. Osrednji mestni Kongresni trg, Cesta dveh cesarjev in gostilna Pri ruskem carju v Ljubljani še danes s svojimi imeni spominjajo na ta dogodek.

V Ljubljani sta glavni prizorišči kongresov Gospodarsko razstavišče (GR) in Cankarjev dom (CD).

V preteklosti je imelo pomembno vlogo GR, kjer se je že leta 1960 udeležilo 3. kongresa farmacevtskih društev Jugoslavije kar 1300 delegatov takratne naše države, iz Poljske, Bolgarije in Avstrije. Na slavnostnem odprtju kongresa je nastopal celo Orkester slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Prelomnico seveda predstavlja CD, ki je začel delovati leta 1982. Še do danes po številu udeležencev največji kongres v Ljubljani in Sloveniji – 18. UIFRO, svetovni kongres gozdarstva, se je zgodil 1986 prav v CD, privabil je več kot 2500 gostov z vsega sveta!

Koliko kongresov bo letos v Ljubljani in kateri bo največji?

Največji letošnji dogodek bo 40. Svetovna skavtska konferenca – WOSM sredi avgusta na GR, pričakujemo do 1500 udeležencev. Imeli bomo še nekaj drugih večjih kongresov, na katerih bo po 600 in 700 udeležencev – od kirurgov do agrarnih ekonomistov. Poseben dogodek, ki bo pomemben za slovenski turizem – Letna konvencija ABTA (Association of British Travel Agents), pa bo med 21. in 23. septembrom.

Ali lahko rečete za Ljubljano, da je kongresno mesto?

Zagotovo! Imamo vse ključne danosti, aktivno znanstvenoraziskovalno sfero z dobrimi mednarodnimi stiki in profesionalne ponudnike. Tudi v strateških razvojnih dokumentih turizma v Ljubljani je kongresna dejavnost opredeljena kot eden od nosilnih stebrov, njen pomen poudarjajo tudi partnerji iz turističnega gospodarstva.

Katere so prednosti in slabosti Ljubljane za kongresni turizem in njegov razvoj?

Med prednostmi Ljubljane pred drugimi mesti, s katerimi se pogosto potegujemo za iste dogodke, je njena priročna velikost in s tem logistična obvladljivost, saj do mnogo lokacij, vezanih na program dogodka, lahko pridemo peš. Poudarjeni sta tudi varnost in prijaznost. Organizatorji po zaključenih dogodkih radi poudarjajo tudi kakovost obeh kongresnih centrov, CD in GR, kot tudi konferenčnih hotelov, profesionalnost ponudnikov in zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitev. Prijetno so presenečeni nad splošno dobrim znanjem tujih jezikov in navdušeni nad kulinariko. Konkurenčnost Ljubljane se krepi tudi skozi partnerski model sodelovanja pod imenom »Ljubljana Strategic Bidding Team«. Pri slabostih še vedno na prvo mesto postavljamo prometno dostopnost. Želimo si boljših letalskih povezav, tudi z nizkocenovnimi prevozniki. Isto velja za železniške prevoze, ki v mnogih državah predstavljajo enakovredno alternativo letalom, posebej pri regionalnih srečanjih. Pereča je ukinitev neposrednih potniških povezav s sosednjo Italijo, pa tudi vozni park hitrih vlakov. V skladu s regionalizacijo dogodkov in trajnostno naravnanostjo industrije srečanj organizatorji v mnogih destinacijah spodbujajo uporabo železniškega prometa, kar tudi poudarjajo kot svojo prednost.

Kongresni gost je dobrodošel, ker nemalo troši. Koliko potroši povprečno na dan?

Številne mednarodne analize poudarjajo, da je povprečna dnevna potrošnja kongresnega gosta vsaj enkrat višja v primerjavi s prostočasnimi obiskovalci. Zadnja analiza iz leta 2013 za Ljubljano kaže, da je bila povprečna dnevna potrošnja nekaj več kot 160 evrov na dan. S tem da raziskava ni potekala v mesecih, ki predstavljajo kongresno špico, torej od maja do junija in od septembra do oktobra.

Kaj pa prihodnje leto in kasneje, katere velike kongrese bo gostila Ljubljana?

Koledar mednarodnih kongresov v Ljubljani je dinamičen dokument, ki ga dopolnjujemo takrat, ko so pogodbe med naročniki in ponudniki fiksno sklenjene. V naslednjih letih je po zvrsti poseben 17. Svetovni kongres čipk – OIDFA, ki bo junija 2016 na GZ in se ga bo udeležilo 800 ljudi, za jesen 2017 pa je bil potrjen mednarodni kongres s področja torakalne kirurgije, ki ga je pridobil CD in ki bo imel celo do 2000 udeležencev!