Kongresna dejavnost je nekakšna »aristokratska« zvrst turizma in zato so tudi zahteve večje kot pri »klasičnem« turizmu, predvsem kar zadeva kakovost in raznovrstnost storitev ter kvalifikacijo kadrov.

Na žalost lahko – glede na splošno stanje v kongresni dejavnosti – razpravljamo le o problematiki v tej dejavnosti, ne pa o dejavnosti sami. Kongresna dejavnost se že nekaj let ne razvija več tudi zato, ker ni niti poznavanja le-te niti zanimanja zanjo – skratka, kot da je ni.

Posledice: zanemarljivo število odmevnih mednarodnih kongresov, konferenc, simpozijev, znanstvenih sestankov, generalnih skupščin in skupščin, panelnih diskusij, komisij, forumov in podobnih oblik permanentnega izobraževanja, sodelovanja in spremljanja napredka in izmenjave mnenj, mišljenj, dosežkov in informacij.

Slovenija je kot kongresna destinacija v svetu neprepoznavna

Po aktivnostih v kongresni dejavnosti in posledično številu svetovnih kongresov nas prehitevajo vse evropske države, vključno in še posebej države vzhodne Evrope, od Hrvaške naprej.

Če se odnos odgovornih za to dejavnost (če sploh obstajajo) prav kmalu ne bo spremenil, je Slovenija kot kongresna destinacija na dobri poti, da postane siva lisa na kongresnem zemljevidu Evrope in sveta.

Kongresi in podobna srečanja so odsev družbene, gospodarske in znanstvene aktivnosti države, to je vloge in aktivnosti njenih institucij na mednarodnem področju. Trenutno stanje kongresne dejavnosti v Sloveniji je identično splošnemu stanju v državi.

Prihodnost kongresne dejavnosti je povsem negotova in nepredvidljiva, ker je, kot rečeno, povsem vezana na ekonomsko situacijo države in širše.

Vsekakor pa bi bilo treba razmisliti o naslednjem:

dvigniti kakovost predvsem gostinsko-turističnih storitev v povezavi s kongresno ponudbo,

urediti in »počistiti« ponudnike storitev na kongresnem tržišču, tako da se najprej uvede uradni status PCO (prek gospodarske zbornice ali…),

preveriti registracije in licence izvajalcev kongresnih storitev, predvsem neprofitnih organizacij (te se s pridobitno dejavnostjo ne bi smele ukvarjati).

Neurejenost se odraža tudi v popolnem razpadu cenovnih politik s strani ponudnikov (hoteli, kongresni centri in drugi turistični ponudniki). Posledice: nelojalna konkurenca. Prodaja storitev pod vsako ceno – le za preživetje – vodi v logično zniževanje kakovosti storitev, nezaupanje in nezadovoljstvo gostov – in vse to postopoma v propad dejavnosti same.