Ministrstvo: Nepopolna dokumentacija

Na direktoratu za šport pojasnjujejo, da je strokovna komisija vlogo mestne občine zavrnila zaradi formalne nepopolnosti. Ugotovila je namreč, da so na šestih zemljiščih zabeležene plombe, kar ni v skladu z razpisnimi zahtevami, dve parceli pa sta vpisani kot javno dobro, kar pomeni, da občina ni lastnica tega zemljišča, pravijo. Ob tem še ugotavljajo, da iz obvestila upravne enote ni razvidno, da bo pravnomočno gradbeno dovoljenje lahko izdano do podpisa pogodbe, kar je bil eden od razpisnih pogojev.

Na Mestni občini Novo mesto očitane pomanjkljivosti zavračajo in pravijo, da ministrstvo zmotno ugotavlja, da na določenih parcelah ne izkazujejo pravice gradnje. Kot pojasnjujejo, ministrstvo ni preverilo, za kakšno plombo gre, saj da ne gre za nobeno od situacij, ki jih navajajo v razpisu, občina pa je na omenjenih šestih zemljiščih vzpostavila status grajenega javnega dobra. »Zaznamba javnega dobra na vseh parcelah ni in ne more biti ovira za izdajo gradbenega dovoljenja,« so prepričani na občini. Za pripravo ustrezne dokumentacije so sicer do zdaj namenili okoli 55.000 evrov, o morebitni pritožbi na upravno sodišče v tem trenutku ne razmišljajo.

Bi bili s pokritjem velodroma uspešni?

V Športni zvezi Novo mesto se po neuspelem poskusu pridobitve sredstev sprašujejo, zakaj občina ni kandidirala tudi s pokritjem velodroma v Češči vasi, ki zahtevane pogoje izpolnjuje. Predsednik zveze Jiri Volt poudarja, da gradnji tribune ne nasprotujejo, »ne morem pa se sprijazniti s tem, da smo se prijavili z nepopolno dokumentacijo«, pravi in dodaja, da gre na neki način za norčevanje iz javnega denarja. »Tako je občina zapravila možnost pridobiti pomembna finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo,« je še prepričan.

Na občini odgovarjajo, da so pri odločitvi, kateri projekt prijaviti na razpis, prevladala lastna vlaganja. »Za realizacijo vzhodne tribune bi potrebovali okoli 3,14 milijona evrov, za projekt pokritja velodroma v Češči vasi pa najmanj 5,19 milijona,« pojasnjujejo. Ocenjena vrednost vzhodne tribune Portoval – projekt bi prinesel gradnjo nadkrite tribune, prostor za bazen, večnamensko dvorano in druge pomožne prostore – znaša 5,59 milijona evrov. Vrednost projekta Velodroma Češča vas I. faza je ocenjena na 9,64 milijona evrov, v sklopu projekta bi velodrom in tribune po 18 letih vendarle prekrili ter uredili športne površine in drugo.

A kot kaže, se tudi gradnja vzhodne tribune pridružuje seznamu, na katerem projekti čakajo na boljše čase. »Investicija je opredeljena v načrtu razvojnih programov, njena realizacija je vezana na pridobitev sofinancerskih sredstev,« pravijo na občini. Podobno so sicer pred časom pojasnili tudi glede gradnje večnamenske dvorane Portoval, za projekt, predviden v sklopu nesojenega košarkarskega prvenstva, so v Novem mestu namenili skoraj dva milijona evrov in pol.