»Želimo zadržati najboljše kadre, jim ponuditi dovolj možnosti za osebni razvoj in jim obenem omogočiti uspešno usklajevanje osebnega in poslovnega življenja,« je pojasnila Nuša Kanižaj Kokol iz UniCredit Banka Slovenija. V podjetju so zato med drugim uvedli ukrepe, kot so kontinuirano komuniciranje z zaposlenimi, mnenjske raziskave med zaposlenimi, fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, otroški časovni bonus, ki staršu omogoča spremljanje otroka prvi šolski dan, oblikovali so tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, uvedli so tudi izobraževanje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine ter razvoj socialnih veščin, vključevanje odsotnih zaposlenih po daljši odsotnosti, psihološko svetovanje in pomoč. jpš