V raziskavi Seks in moderna ženska, ki je potekala od aprila do julija letos, sponzoriralo pa jo je farmacevtsko podjetje Bayer Health Care, so znanstveniki izprašali več kot 14.000 žensk iz 14 držav po vsem svetu. V osebnem ali telefonskem pogovoru so anketiranke razložile svoj odnos do seksa, njegovo vlogo v partnerski zvezi in želje po izboljšanju spolnosti, pa tudi njihovo doživljanje morebitnih partnerjevih zdravstvenih težav, še posebno erektilne disfunkcije, ter vpliv teh težav na spolnost in zvezo.

Tudi ženske rade seksajo

Študija je razkrila, da več kot tri četrt anketiranih žensk meni, da je seks pomemben ali zelo pomemben, medtem ko je le 8 odstotkov žensk odgovorilo, da seks sploh ni pomemben. Podatek je šokiral celo znanstvenike, priznava seksolog dr. John Dean: »Čeprav številka ni tako visoka kot pri moških – v podobni raziskavi Seks in moderni moški je 89 odstotkov intervjuvancev seks označilo za pomembno ali zelo pomembno stvar – pa jasno kaže, da je splošno prepričanje o nezanimanju žensk za seks le mit.« Podobno presenetljiv je podatek, da podeljujejo Korejke in ženske iz Savdske Arabije seksu večjo stopnjo pomembnosti kot njihove vrstnice iz Evrope. »V nasprotju s prepričanjem zahodnega sveta je raziskava pokazala, da igra seks v arabskih državah pomembno vlogo,« pravi dr. Dean in dodaja, da je Koran glede spolnosti zelo napreden, saj moškim nalaga spoštovanje pravic njihovih žena in izpolnitev njihovih potreb.

Zakaj je seks pomemben?

Največ (60 odstotkov) žensk dojema seks kot vez, ki zvezo s partnerjem ohranja močno in stabilno ali jo celo krepi ter izboljšuje. Slabi tretjini žensk daje seks občutek privlačnosti, da pa je seks tudi užitek ter fizična in psihična sprostitev, meni prav tako slaba tretjina anketirank. Med pogostejše razloge so ženske navedle še pozitiven učinek na zdravje in samozavest.

Da so lastno seksualno zadovoljstvo in potešene potrebe ključne, je potrdilo 85 odstotkov žensk, a še več jih je dejalo, da je zanje pomembno tudi partnerjevo zadovoljstvo. »Izpolnjeno spolno življenje pomeni zadovoljstvo obeh partnerjev in potrebe obeh so enako pomembne,« razloži 49-letna Celine iz Francije. Tudi spontanost je izrednega pomena, saj si kar 85 odstotkov žensk želi bolj spontanega seksa. Ti podatki kažejo na neverjetno podobnost želja obeh spolov, saj izsledki prej omenjene raziskave o odnosu moških do seksa kažejo, da kar devet od desetih moških ceni spontanost, kar 96 odstotkom pa je pomembna partnerkina zadovoljenost.

Najbolj zadovoljne Arabke in Italijanke

Ali so ženske v resnici zadovoljne s spolnostjo, kažejo naslednji podatki. Čeprav je več kot tri četrt anketirank odgovorilo, da so do neke mere zadovoljne, pa je hkrati skoraj polovica žensk priznala, da si pogosto ali občasno želijo boljši seks. Ponovno so presenetljivo najbolj zadovoljne ženske iz Savdske Arabije, in sicer je teh kar 92 odstotkov, najmanj pa Turkinje, ki jih je 65 odstotkov. Po drugi strani si boljši seks želi več kot polovica Južnoameričank, v Evropi, kjer po izboljšavah v postelji hrepeni ena tretjina anketirank, pa so očitno najbolj zadovoljne Italijanke – pogosto sanja o boljši spolnosti le 4, občasno pa 14 odstotkov žensk. Zanimiva je primerjava teh podatkov s statistiko iz moške študije, iz katere izhaja, da si boljši seks želi le 18 odstotkov moških. Dr. John Dean ima za ta razkorak več razlag: »Ženske glede spolnosti očitno potrebujejo nasvete strokovnjakov, a na žalost nimajo veliko možnosti, saj se vse premalo seksologov ukvarja z ženskimi potrebami. Rezultati, ki jih razkriva ta raziskava, bi zato morali biti spodbuda strokovnjakom in vsem moškim. Slednji bi tako morali več časa posvetiti pogovoru s svojo partnerko o skrbeh, ki jo tarejo.«

Odkrit pogovor najboljši afrodiziak

Komunikacija se je v raziskavi izkazala za najbolj čaščeno stvar. Skoraj 90 odstotkov žensk je izjavilo, da je partnerski pogovor o seksu zelo pomemben ali ključen. Veliko žensk si želi več komunikacije, še posebno tiste, ki se morajo soočati s partnerjevo erektilno disfunkcijo. Kako pomemben je odkrit pogovor s partnerjem, poudarja tudi dr. John Dean: »Vsakemu pacientu, ki se sooča s težavo v spolnosti, svetujem, naj se s partnerjem pogovori o svojih željah, strasteh in fantazijah.« To je še posebno pomembno za pare, ki so v zvezi že dalj časa, saj je lahko dolgčas pravi ubijalec spolnosti, meni dr. Dean, ki moškim naroča, naj poslušajo svojo boljšo polovico in naj govorijo z njo. Na tak način bodo tudi po prepričanju žensk deležni boljšega seksa. Kar dobra tretjina žensk je namreč na vprašanje, kaj bi glede spolnosti izboljšale, odgovorila, da je to boljša komunikacija. Tako je Claire iz Velike Britanije zatrdila, da je odkrit pogovor s partnerjem najboljši afrodiziak. Podobnega mnenja je Britanka Barbara, ko govori o spontanosti: »Slednja ohranja čarobnost v najini zvezi.« Več spontanosti, torej ljubiti se kjer koli in kadar koli in ne po urniku, kot bi šlo za obisk pri frizerju, kot se je izrazila ena od intervjuvanih Venezuelk, bi izboljšalo spolnost po mnenju četrtine anketirank. Preostale ženske si želijo več poželenja v zvezi, več zadovoljstva zase in za partnerja ter bolj pogoste spolne odnose.

Zmedene glede erektilne disfunkcije

Veliko pozornosti je raziskava namenila erektilni disfunkciji in dojemanju žensk te moške težave. Znanstveniki so ugotavljali, kako pogosta je, kakšen vpliv ima na spolnost, kako so ženske informirane o njej in kako se spopadajo z njo.

Več kot petina žensk je potrdila, da se je njihov sedanji ali prejšnji partner vsaj enkrat soočil z erektilno disfunkcijo (ED). Po pričevanjih anketirank je ED najpogostejši v Avstraliji – 35 odstotkov Avstralk ima partnerja z ED ali ga je imelo – medtem ko Turkinje poročajo o najmanj pogosti pojavnosti te težave – le 8 odstotkov žensk je imelo izkušnjo z njo. Raziskava je razkrila tudi dejstvo, da ženske ne vedo natančno, kaj erektilna disfunkcija sploh je. Tako je četrtina odgovorila, da je ED popolna odsotnost erekcije, 32 odstotkov je izbralo možnost »težave z ohranjanjem erekcije«, 30 odstotkov meni, da so to težave z doseganjem dovolj močne erekcije, kar dobra petina pa se ni mogla odločiti za noben ponujen odgovor. In četrtina žensk meni, da je prezgodnji izliv tudi ED. Kako pomembna je seznanjenost žensk ter dostopnost informacij o erektilni disfunkciji in možnostih zdravljenja, dr. Dean pojasnjuje: »Za zdravje družine od nekdaj skrbijo ženske, saj so bolj praktične in znajo za sebe bolje poskrbeti. Če jim bomo ponudili priložnost poučiti se o vzrokih ED in možnostih zdravljenja, bodo lahko bolj vplivale na izboljšanje zdravja moških.«

ED lahko resno skrha odnos

Čeprav večina žensk meni, da je erektilna disfunkcija bolj težava moških kot žensk, pa je po drugi strani tri četrtine žensk prepričanih, da lahko omenjen problem močno prizadene medsebojni odnos. Enako število anketirank kljub temu meni, da tovrstne težave niso trajne, v nasprotnem primeru pa so zlahka ozdravljive s primernimi zdravili, so še prepričane. Med vzroki, ki povzročajo ED, je najbolj »priljubljen« stres zaradi službe in drugih vsakdanjih skrbi. Tako meni slaba polovica žensk. S 37 odstotki so na drugem mestu zdravstvene težave, kot je sladkorna bolezen, visok krvni tlak in bolezni prostate, na tretjem mestu pa psihične težave. Za znanstvenike je zanimiv podatek, da se ženske na splošno ne čutijo krive za pojav erektilne disfunkcije. Le 6 odstotkov žensk je dejalo, da je lahko ED posledica njihove neprivlačnosti. Če bi partner doživel ED, bi mu skoraj 90 odstotkov žensk najverjetneje svetovalo, naj obišče zdravnika, prav tako bi mu velika večina položila na srce, naj se zdravi in poišče pomoč pri terapevtu ali svetovalcu ter naj spremeni način življenja. Večina žensk je že slišala za zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije, kot je to levitra, vendar hkrati priznava, da je premalo poučena o tej težavi. Iz te skupine izstopajo le Arabke – kar 90 odstotkov je seznanjenih z možnostmi zdravljenja. Enako število Turkinj je, prav nasprotno, brez kakršnega koli znanja.

A pomembno je izpostaviti ravnanja žensk, ki se v resnici soočajo s tem neprijetnim zdravstvenim stanjem. Raziskava je pokazala, da ima od vseh anketiranih kar 3000 žensk izkušnje z erektilno disfunkcijo. In v nasprotju s splošnim prepričanjem, da bi se o težavi pogovorile, se je iz oči v oči s partnerjem soočila le slaba polovica žensk. »Jasno mi je dal vedeti, da o težavi noče govoriti,« je potožila Astrid iz Nemčije. Še večja razlika med domnevnim in dejanskim ravnanjem se je pokazala pri dajanju nasvetov. Spomnimo, devet desetin žensk je izjavilo, da bi partnerju svetovale obisk pri zdravniku. V resnici je to storila petina žensk. Kako resna stvar je lahko ED, priča izjava ene od Mehičank: »Erektilna disfunkcija lahko uniči par!«

Nova doba – nova ženska

Raziskava je odkrila tudi značilnosti tako imenovane vitalseksualne ženske. Vitalseksualka je ženska, ki podeljuje seksu pomemben status, ki si želi spontanosti, meni, da je zadovoljstvo partnerja pomembno, in ki bi partnerju z erektilno disfunkcijo svetovala iskanje pomoči in zdravljenja. Sodeč po raziskavi ima skoraj polovica žensk, starejših od štirideset let, te lastnosti. »Ta podatek je osupljiv, še posebno v primerjavi z moško različico študije, ki razkriva, da med vitalseksualce sodi le 18 odstotkov moških. Zakaj je temu tako, je pomembno vprašanje, ki terja nadaljnje raziskovanje človeške seksualnosti,« komentira dr. Dean.

 

Moje zdravje št. 21 / 5. september 2006