Založila bo občina, povrnila država

Idrijski župan Bojan Sever je pojasnil, da so se glede na priporočila stroke odločili za fazno izvedbo. Prva dela bodo vredna okrog 20.000 evrov. Iztok Žigon iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pojasnjuje, da bo sredstva s pokrivanjem tekočih stroškov najprej založila občina, država pa jih za nazaj pokrila. Denar v proračunu namreč še ni odobren, Žigon pa zagotavlja, da bo v najkrajšem možnem času oziroma takoj, ko za sanacijo pripravijo ustrezno dokumentacijo. S prvo fazo sanacije, ki bo potekala čez poletje, naj bi končali do julija oziroma najkasneje do novega šolskega leta. Če meritve po tem ne bodo pokazale zadovoljivih rezultatov, bo potrebna obsežnejša sanacija, ki se bo zavlekla tudi v jesenske mesece.

Dvomi o uspešnosti

Irena Kenk se boji, da prva faza ne bo zadostovala. »Mislimo, da bo potrebna tudi druga faza sanacije. Prva je nujna, druga bo nadgradnja,« pojasnjuje. Za otroke poletna sanacija ne bo moteča, če bo potrebna še druga, pa se bo del učencev preselil v novozgrajeni vrtec ali pa v prostor sedanjega vrtca v središču Črnega Vrha. Pouk v zgornjih prostorih bo namreč lahko kljub delom nemoteno potekal naprej. Se pa onesnaženim prostorom učenci izogibajo že sedaj. V najbolj obremenjenih učilnicah tehničnega pouka, matematike in biologije se lahko zadržujejo največ uro ali dve na dan, ob lepem vremenu imajo pouk na prostem ali pa se učijo ob odprtih oknih, namesto v telovadnici pa telovadijo na zunanjem igrišču.

Radon v črnovrški osnovni šoli so lansko poletje odkrili bolj po naključju. Redne meritve je namreč država izvajala v idrijskem vrtcu, ki je gostoval tudi v eni od učilnic omenjene osnovne šole. Merilniki so pokazali alarmantne, doslej najvišje izmerjene vrednosti v katerem koli šoli ali vrtcu v Sloveniji doslej. Koncentracije radona v spodnjih učilnicah so bile namreč presežene kar 23-krat. Sprva so se nevidnega, a nevarnega plina lotili z rednim prezračevanjem in zatesnitvijo špranj v tleh in ob stenah, a ponovne meritve so pokazale, da to ne bo dovolj. Vsebnost radona v zraku jim je uspelo znižati komaj za polovico, zadnji rezultati merjenja z detektorji jedrskih sledi pa so prevelike koncentracije radona pokazale kar v enajstih šolskih prostorih, tudi v prvem nadstropju, za katerega so menili, da je varnejše.