Slovenija ima žal tudi marsikatero slabo evropsko značilnost, med katerimi je tudi izredno visoka brezposelnost mladih. Konec marca je bilo v evidenci brezposelnih, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, namreč prijavljenih 32.784 oseb, starih od 18 do 29 let, kar je 25,9 odstotka vseh brezposelnih.

Ker med deležnike, ki lahko spreminjajo razmere na trgu dela, zagotovo sodijo izobraževalne ustanove, bodo Karierni centri Univerze v Ljubljani, kjer vsako leto diplomira okoli devet tisoč mladih, v drugi polovici maja vnovič pripravili celodnevno druženje dijakov ter študentov, ki jim ni vseeno, kakšna bo njihova karierna pot, ter zaposlovalcev, ki želijo v čim bolj zgodnji fazi prepoznati talente in jih vpeti v razvoj svojih podjetij ter tudi z njihovo pomočjo ohranjati svojo konkurenčno prednost.

Kratko, a nepozabno

Tako bo 21. maja Kongresni trg namenjen mreženju med skorajšnjimi delojemalci in delodajalci, ki so ga poimenovali Elevator pitch festival s podnaslovom Univerza gre na trg. Elevator pitch je sicer izredno kratka, a prepričljiva predstavitev delodajalcu, ki naj ne bo daljša od vožnje z dvigalom v stolpnici. Na rdeči preprogi bodo zainteresiranim mladim na voljo predstavniki več kot dvajsetih podjetij, med drugim tudi iz podjetij, ki so bila v Dnevnikovem izboru Zlata nit prepoznana za najboljše zaposlovalce.

Študenti in diplomanti lahko festival izrabijo za spoznavanje potencialnih delodajalcev, za trening učinkovite predstavitve svojih znanj in sposobnosti potencialnim zaposlovalcem, za to, da dobijo od izkušenih kadrovikov in menedžerjev povratne informacije, in tudi za iskanje primernega počitniškega dela, študentskega dela ali zaposlitve. »Festival poteka v času, ko se predavanja v učilnicah končujejo ter se študenti že pospešeno pripravljajo na izpite in ob tem zagotovo razmišljajo tudi, kako lahko čim bolj koristno preživijo poletne mesece ne le z vidika zaslužka, pač pa tudi pridobivanja delovne prakse. Zato naj se udeleženci hitrih zmenkov z delodajalci le pozanimajo, ali bi pri njih lahko opravljali prakso ali študentsko delo,« je med drugim dejala Ivanka Stritar, svetovalka Kariernih centrov Ljubljana. Dobra zaposljivost namreč ni več odvisna samo od strokovnih znanj, pač pa od kompetenc in pridobljene prakse, proaktivnosti in samoiniciativnosti iskalca zaposlitve.

Dobro pripravljeni

In kako naj se na hitre zmenke z delodajalci pripravijo mladi bodoči iskalci zaposlitve? »Za vse prijavljene na hitre zmenke z delodajalci bomo izvedli pripravljalne delavnice, na katerih jih bomo seznanili z vsemi podrobnostmi dogodka ter jim pomagali pripraviti in vaditi kratko osebno predstavitev, tako imenovani elevator pitch. Udeleženci naj dogodek razumejo kot izkušnjo kratkega zaposlitvenega razgovora in se temu primerno tudi pripravijo. Povzamejo naj svoje dosedanje dosežke in izkušnje, pripravijo motivacijsko pismo, življenjepis, kar jim bo tudi olajšalo pripravo kratke osebne predstavitve. Ker je hitri zmenek omejen na pet minut, je vaja kratke osebne predstavitve nujna. Pri predstavitvi je namreč zelo pomembna jedrnatost in jasnost, ki se kaže tako v verbalni kot tudi neverbalni komunikaciji posameznika,« poudarja Ivanka Stritar.

Kdor vpraša, najde pot

Pozitivna naravnost in urejenost prav tako prispevata k učinkoviti predstavitvi. Za hitre zmenke, sejme in druge interaktivne dogodke svetujejo izdelavo in uporabo CV-vizitke, ki na kratko povzema CV in vsebuje ključne kontaktne podatke. »CV-vizitka je inovativna, praktična in med delodajalci zelo dobro sprejeta pisna predstavitev. Vsekakor je ključno, da iskalci zaposlitve vedo, s kom govorijo. Omenjeno zahteva, da se pozanimajo o podjetju, kaj so poslanstvo, vizija podjetja, zadnji in osrednji produkti/storitve in projekti... Vse te informacije so dostopne na spletnih straneh, v medijskih objavah, na družbenih omrežjih ter v socialni mreži posameznika.«

In kaj naj mladi na hitrih zmenkih vprašajo predstavnike podjetij? Vprašajo naj o možnostih sodelovanja bodisi v obliki študentskega dela, projektov ali zaposlitve, se dogovorijo za sestanek oziroma bolj poglobljeno srečanje, spregovorijo o načrtih zaposlovanja v prihodnje ter o zaposljivosti svojega profila v njihovem podjetju. Povprašajo lahko tudi za komentar njihove predstavitve ter po nasvetih za izboljšanje lastne zaposljivosti po koncu študija.