Za zaposlitev formalna izobrazba ni dovolj, potrebne so kompetence in sposobnost reševanja izzivov. To v prvi vrsti iščejo podjetja, ki želijo z novimi sodelavci krepiti svojo konkurenčno prednost. Med njimi je tudi Kolektor, ki se je odločil sodelovati v projektu Zaposlitveni izziv in v katerem je to idrijsko podjetje zaposlilo Marka Jagra, ki je za vsaj eno leto okrepil Kolektorjevo ekipo strateških projektnih nabavnikov.

»Markova prednost pred drugima dvema kandidatoma je bila tehnično-razvojna usmerjenost in razmišljanje,« je pojasnil Igor Bogataj, vodja strateške nabave v Kolektor Group. Jager, ki bo delal v Sloveniji, je takoj dobil mentorja, ki mu bo pomagal v času trimesečnega usposabljanja. »Marko se bo kalil ob res izjemni ekipi sodelavcev, ki so si izkušnje med drugim nabirali v Rusiji in na Kitajskem. Delo nabavnika je namreč zelo zahtevno,« je med drugim ob čestitkah izbranemu kandidatu, ob katerem sta se v ožji izbor uvrstila še Matjaž Debeljak in mag. Jože Petkovšek, dejal Stojan Petrič, predsednik koncerna Kolektor.

Kot dokaz družbeno odgovornega delovanja

Kolektor Group zaposluje 3089 ljudi, od tega 579 inženirjev tehnične stroke, skupaj pa imajo 797 sodelavcev z višjo in visoko izobrazbo. »Znanje in ljudje so naša konkurenčna prednost. Tudi zato imamo letos kar 110 štipendistov,« je izpostavil Petrič.

Zaposlitveni izziv je Zavod RS za zaposlovanje skupaj s partnerjema, Združenjem Manager in Dnevnikom, izpeljal dvanajstič ter tako skupaj zagotovil zaposlitev 24 ljudem, od tega tudi trem invalidom. Zaposlitveni izziv je odziv na potrebo po še tesnejšem sodelovanju zavoda in podjetij, hkrati pa so z njim najboljši zaposlovalci hoteli dokazati, da so res družbeno odgovorna podjetja in da je skrb za zaposlene res del njihove korporativne kulture. Prvi Zaposlitveni izziv so tako marca 2011 izpeljali v Simobilu, tedaj izbrana sodelavca pa sta pri njih še vedno zaposlena.

»Pri projektu naj je najbolj navdušila metodologija izbora in usklajeno delovanje vseh vpletenih,« je izpostavil Bogataj. Ko je Kolektor izkazal zanimanje za novega sodelavca na področju nabave, so sodelavci Zavoda za zaposlovanje območne službe Ljubljana med brezposelnimi prepoznali 180 potencialno primernih kandidatov, ki so torej aktivno iskali zaposlitev v strateški nabavi ali pa imajo vsaj visokošolsko izobrazbo tehnične oziroma ekonomske smeri in aktivno govorijo angleško. Obvestili so tudi tiste, ki so na zavodu prijavljeni kot v iskalci zaposlitve, vendar še niso brezposelni, a iz različnih razlogov iščejo zaposlitev.

Predstavitev, test, priporočila

»Na pogovor smo nato povabili 25 kandidatov, ki so se sami v celoti prepoznali v opisu delovnega mesta. Strateški projektni nabavnik mora imeti tehnična in ekonomska znanja, obenem pa dobre komunikacijske in pogajalske sposobnosti, biti pripravljen na dinamično delo in kratke roke, biti mora inovativen in samoiniciativen. Največ kandidatov se je odzvalo s širšega območja Ljubljane. Nato smo pripravili skupinsko predstavitev,« je pojasnila Tanja Podobnik Zec z zavoda.

Nato se je nadaljevalo še bolj poglobljeno delo sodelavcev zavoda za zaposlovanje. Na skupinski predstavitvi sta psihologinja in vodja pisarne območne službe zavoda Ljubljana, ki dnevno opravljata selekcije za najzahtevnejša delovna mesta podjetij, ki se na zavod obračajo z željo po posredovanju ustreznih kandidatov, podrobno predstavila celoten potek zaposlitvenega izziva in zahteve delodajalca. Nato sta s kandidati opravila kratek razgovor, psihologinja pa je s kandidati dodatno opravila še testiranje osebnostnih lastnosti, interesov in sposobnosti. Predstavnika zavoda sta v Kolektorju nato osebno predstavila kandidate ter poudarila njihove prednosti. Kolektor je upošteval dejstvo, da imajo kandidati zelo različna izhodišča – nekateri prihajajo s tehničnega področja, drugi z ekonomskega. Nekateri kandidati imajo dolgoletne izkušnje s področja strateške nabave, drugi pa so iskali svojo prvo zaposlitev. V problemski nalogi, ki jim jo je zastavil Kolektor, so se kandidati spoprijeli z vpeljavo novega dobavitelja štancanih statorskih in rotorskih paketov na evropskem trgu. Naloga je vsebovala teoretični del, v katerem so kandidati pripravili proces odobritve dobavitelja (identifikacija, povpraševanje, testiranje...), in praktični del, v katerem so pripravili nabor potencialnih dobaviteljev in ključne informacije o njih.