Udeležence slovesne razglasitve zmagovalca 12. Zaposlitvenega izziva, ki v zaostrenih gospodarskih razmerah in izjemni brezposelnosti predstavlja nove zaposlitvene priložnosti, je najprej pozdravil Stojan Petrič, predsednik koncerna Kolektor: „Kolektor gradi svojo vizijo na znanju in zaposlenih. S tem se razlikujemo od konkurence. Danes je pri nas 110 štipendistov, imamo ša 3089 zaposlenih, od tega 579 inženirjev tehnične stroke ter 797 sodelavcev z višjo n visko izobrazbo. Samo v Idriji letno namenimo za izobraževanje po 250 evrov na zaposlenega. Na tem področju smo res zelo aktivni,“ je dejal Stojan Petrič, ki meni, da je Zaposlitveni izziv dober projekt.

Zahvalil se je vsem partnerjem Zaposlitvenega izziva, saj spodbuja proaktivnost med mladimi, ki želijo biti zaposleni v dobrih podjetjih. „Tovrstna praksa je v svetu že ustaljena. Že samo dejstvo, da smo imeli za zaposlitev 25 kandidatov, priča, da je težko dobiti zaposlitev. A podobno je tudi v tujini,“ je poudaril Petrič in pojasnil, da se bo zmagovalec pridružil sicer skupini nabavnikom, ki so se med drugim kalili tudi v tujini, kot na primer na Kitajskem in v Rusiji. „Ob sebi bo imel kolege z velikim izkušnjami. Nabava namreč ni enostavna.“

Ob vnovičnem zagonu Zaposlitvenega izziva, ki je imel sicer enoletni premor, je bila zelo vesela tudi Mavricija Batič, v.d. generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje: „Zaposlitveni izziv je do sedaj dal priložnost ljudem zelo različnih profilov, od inženirjev do kuharjev. Zaposlitev so dobili tudi trije invalidi. Ena od osnovnih usmeritev delovanja zavoda za zaposlovanje je letos izboljšanje dela z delodajalci. Zlasti s tistimi, ki ne vedo, da so na zavodu res dobri kadri. Na območni službi zavoda Ljubljana so tako na osnovi življenjepisov in pogovora z njimi izbrali 11 kandidatov, ki so si ogledali Kolektor in dobili problemsko nalogo. Devet jih je vztrajalo in nalogo končalo. Dva kandidata pa sta se v tem času že zaposlila drugje.«

Tudi ministrico za delo, Anjo Kopač Mrak, je tovrstna praksa navdušila. „Zaposlitveni izziv je dober projekt, ker gre za sodelovanje med partnerji – zavodom za zaposlovanje, podjetji in medijem. V ospredje postavlja pozitivne zgodbe in v njih podjetja, ki skrbijo za svoje sodelavce. Treba je v čim večji meri izpostavljati, kar je dobro in izvabiti iz ljudi, da delajo po svojih najboljših močeh. Dejstvo je, da za zaposlitev samo formalna izobrazba ni dovolj, pokazati moramo dejanske kompetence in sposobnost reševanja izzivov.«

Partner v projektu Zlata nit je od vsega začetka medijska hiša Dnevnik. Miha Vrbinc z Dnevnika je med drugim dejal: „Povezala nas je dobra zgodba. Dnevnik ima velik vpliv. Ima ga zagotovo tudi na mlade, ki si še iščejo prostor na trgu dela. Mladim pa sedaj čas ni naklonjen, saj je samo trenutno brezposelnih četrtina mladih. Zato jih želimo spodbujati k drugačni miselnosti, da so samoiniciativni in proaktivni, kar iščejo tudi podjetja, ki zaposlujejo. Prav to je lahko njihova primerjalna prednost.“

Partnerji, Zavod RS za zaposlovanje, Dnevnik in Združenje Manager, v imenu katerega je bila Tjaša Kolenc Filipčič, predsednica sekcije mladih pri Združenju Manager, so nato podpisali sporazum o nadaljnjem sodelovanju pri projektu, ki jih zavezuje z odgovornemu opravljanju nalog v sklopu projekta. „Pomembno je, da se Zaposlitveni izziv dotika tudi zaposlovanja mladih in tako pomaga k reševanju problematike brezposelnosti mladih, kar je tudi ena ključnih letošnjih nalog Združenja Manager,“ je med drugim dejala Tjaša Kolenc Filipčič.