Na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je v zadnjih treh letih diplomiralo 187 jezikovnih posrednikov, devet tolmačev in 100 prevajalcev. Za njihovo nadaljnjo kariero pa ni treba skrbeti, saj je zaposljivost tega kadra izredno visoka. Predstavniki oddelka namreč svojim diplomantom skrbno sledijo z vsakoletnimi anketami in preverjanjem podatkov na Zavodu RS za zaposlovanje.

Po zadnjih podatkih je brezposelnih z njihovo izobrazbo malo. »Velika večina študentov, ki diplomirajo na našem oddelku, tudi dobi zaposlitev,« je povedala dr. Nike Kocijančič Pokorn, predstojnica oddelka.

Katere vrste študija so na voljo na vašem oddelku?

Na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani lahko študent vpiše dodiplomski študij Medjezikovno posredovanje, ki ima tri smeri (slovenščina-angleščina-nemščina, slovenščina-angleščina-francoščina in slovenščina-angleščina-italijanščina). Ta študij pripravi študente na drugostopenjski, magistrski študij prevajanja ali tolmačenja, in sicer tako, da študentje pridobijo jezikovne kompetence pri vseh treh jezikih in se podrobneje seznanijo z družbami, kulturami in literaturami jezikovnih okolij, ki so jih izbrali s smerjo študija. V zadnjem letniku jih začnemo tudi uvajati v prevajalsko delo. Magistrska študija prevajanja in tolmačenja trajata vsak zase dve leti. Na teh smereh je poudarek na praktičnem strokovnem prevajanju oziroma tolmačenju, saj je več kot osemdeset odstotkov vseh predmetov praktične narave.

Koliko diplomantov imate v zadnjih treh letih?

V zadnjih treh letih je diplomiralo 187 jezikovnih posrednikov, devet tolmačev in 100 prevajalcev, 82 po starem, predbolonjskem programu in 18 po novem, bolonjskem programu.

Sledite zaposljivosti vaših diplomantov?

Zaposljivosti naših diplomantov skrbno sledimo z vsakoletnimi anketami in preverjanjem podatkov na Zavodu RS za zaposlovanje Po zadnjih podatkih je v Sloveniji brezposelnih z izobrazbo, ki so jo pridobili na našem oddelku, zelo malo oseb, in sicer 27 prevajalcev, ki so diplomanti po starem in novem programu, in zgolj en tolmač. To pomeni, da velika večina študentov, ki diplomirajo na našem oddelku, tudi dobi zaposlitev.

Ali se na vas obračajo tudi podjetja, ki želijo zaposliti usposobljene prevajalce?

Veliko se posvečamo povezovanju naših diplomantov z delodajalci. Študentje morajo med študijem opraviti obvezno prakso, ki traja od treh do šestih tednov. Podpisane imamo sporazume s 23 potencialnimi delodajalci. Vsako leto organiziramo karierni dan, na katerega povabimo delodajalce, s katerimi sodelujemo, in diplomante ter študente zaključnih letnikov študija prevajanja. Ker za študij tolmačenja prejemamo finančno pomoč Evropske komisije in Evropskega parlamenta, vsi študenti vsako leto v drugem letniku študija obiščejo evropske institucije, kjer poteka tolmačenje. Na končnih izpitih so prisotni tudi predstavniki evropske komisije in evropskega parlamenta in pogosto uspešni študenti dobijo povabilo, da se udeležijo akreditacijskega postopka za delo v evropskih ustanovah.

Vaš oddelek je med mlajšimi na Filozofski fakulteti. Od leta 2004 pa ste pridobili kar nekaj mednarodnih priznanj. Kaj to pomeni za oddelek in bodoče diplomante?

Oddelek za prevajalstvo je član mednarodne organizacije CIUTI in mrež EMT in EMCI. CIUTI je mednarodno združenje visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje na visokošolski ravni. Da smo lahko postali polnopravni član leta 2004, so mednarodni evalvatorji ocenili tako način poučevanja kot tudi kvaliteto diplomantk in diplomantov. Leto kasneje, leta 2005, smo postali polnopravni član  mednarodnega konzorcija  EMCI, European Masters in Conference Intepreting, ki sta ga ustanovili službi za tolmačenje pri evropski komisiji in evropskem parlamentu. Ta organizacija je pred sprejetjem v polnopravno članstvo temeljito preverila naš program,  način poučevanja, vrednotenja in ocenjevanja znanja na smeri Tolmačenje.  S članstvom smo pridobili možnost izdajanja certifikata oziroma evropskega magisterija poleg naše magistrske diplome diplomantom tolmačenja. In končno je leta 2010 oddelek postal še član evropske mreže magistrskih programov iz prevajanja EMT. Izmed več kot 300 magistrskih programov so izbrali v ta »klub« odličnosti najprej le 34 programov za poučevanje prevajalcev, in eden izmed njih je bil tudi naš magistrski program prevajanja. Letos poteka ponovni izbor oziroma preverjanje, ali še vedno ohranjamo iste standarde odličnosti. Upamo, da bomo tudi sedaj uspešni.

Takšna mednarodna preverjanja kvalitete se nam zdijo izjemno pomembna, saj se nam zdi, da je zgolj ocena strokovnjakov z našega področja in največjih delodajalcev naših diplomantov relevantna in merodajna.

Kakšen napotek za nadaljnje delo daste diplomantu prevajalstva ali tolmačenja, ko zapusti vašo fakulteto?

Napotke jim dajemo skozi ves študij in ne zgolj na koncu. Dodatnih napotkov na koncu študija naši diplomanti pravzaprav ne potrebujejo. Na končnih izpitih namreč ugotavljamo, da so diplomanti prevajalstva in tolmačenja razgledani in bistri mladi ljudje, ki so delavni in so se pripravljeni izpopolnjevati na področjih, ki jih zahteva njihovo delo.