Župan ušel pred neprijetnimi vprašanji

Občani so bili zgroženi nad njenim odgovorom. Na javni obravnavi OPN so bili namreč pripravljalci dokumenta ljudem dolžni pojasniti vse, kar jih zanimalo. Ogorčeni so bili tudi zato, ker so bili prepričani, da se župan Franc Zdolšek ni udeležil javne obravnave, ker je v ospredju poleg predstavnice Razvojnega centra Planiranje Celje in Aleksandra Jenka iz podjetja IPSUM okoljske investicije sedel samo vodja občinskega oddelka za okolje in prostor Luka Picej. Šele na koncu so opazili, da se je župan skrival za njimi v zadnji vrsti in da jim je iz dvorane ušel, še preden so ga uspeli zasuti z neprijetnimi vprašanji. Javna obravnava OPN je izpadla neresno tudi zato, ker je Geršak-Podbrežnikova občanom dejala, da je tretja razvojna os, ki je vrisana v izvedbenem delu OPN, kjer je prikaz gospodarske javne infrastrukture, napaka, ki jo bodo odpravili.

Ali je načrtovana državna cesta, ki je v Laškem že pred štirimi leti povzročila toliko hude krvi, torej po pomoti »padla« v tako pomembni strateški dokument? Člani Civilne iniciative krajanov Laškega so trdno prepričani, da ne gre za pomoto, temveč za poskus, da bi ljudi potegnili za nos in brez njihove vednosti pripravili »teren« za gradnjo tretje razvojne osi skozi Laško in to po trasi, ki ji številni krajani nasprotujejo in je bila pred leti ocenjena za ekonomsko in družbeno nesprejemljivo. Načrtovalci so verjetno mislili, da se bodo ljudje izgubili v načrtih in da sploh ne bodo opazili, da že potekajo postopki rezervacije zemljišč za traso državne ceste.

Trasa bo dokončno umeščena z državnim prostorskim načrtom

Predsednik civilne iniciative Franci Vindišar je odločno povedal: »V Strmci, Rečici in v Debru ste predvideli spremembe prostorskega načrta, tako da lahko traso kar vrišete. Kot občan zahtevam, da se sprejem OPN ustavi. Ne bomo dovolili, da nas občina žejne pripelje čez vodo in da bo nekdo spreminjal občinski načrt in zavajal ljudi.«

Vindišarja in preostale krajane, ki nasprotujejo gradnji tretje razvojne osi skozi Laško, je Geršak-Podbrežnikova poskušala pomiriti, da občinski prostorski načrt nima nobene zveze z umeščanjem državne ceste. Tretjo razvojno os bo namreč opredelil državni prostorski načrt, ki je v rokah ministrstva za infrastrukturo in promet. S tem ko jim je poskušala razložiti, da mešajo jabolka in hruške, pa jih je nehote užalila. V Civilni iniciativi krajanov Laškega so namreč tudi visoko izobraženi ljudje, ki poznajo zakonodajo, razliko med državnimi in občinskimi načrti in med drugim znajo brati tudi med vrsticami. Vindišar, ki je ugleden celjski kirurg in strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje, je nasprotni strani že ponudil vrsto strokovnih člankov, iz katerih se bodo lahko seznanili, kako prašni delci in hrup vplivajo na zdravje ljudi.

Na Koroškem hrepenijo po hitri cesti

Z umeščanjem trase hitre ceste na 3. razvojni osi imajo že kronične težave tudi na Koroškem in v Šaleški dolini, kjer pa državo naravnost moledujejo, naj pohitri postopke, ki se vlečejo že 12 let. Potem ko so v začetku meseca gostili ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela, ki jim je vlil nekaj upanja z odločno napovedjo o umeščanju variante F2-2 s priključkom na avtocesto A-1 v Šentrupertu, so včeraj iz kabineta predsednice vlade Alenke Bratušek prejeli dopis v bolj nejasnih tonih. V njem namreč piše, da je »kljub številnim optimizacijam nesporno, da omenjena varianta posega po najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so pomembna za pridelavo hrane in zagotavljanje samooskrbe«. In dodali, da bodo zadolžili tako ministrstvo za infrastrukturo kot tudi kmetijsko, da poiščeta rešitve, s katerimi bi prišli do nove ceste, hkrati pa ohranili čim več zemljišč.

Sicer pa se za to, da bi vendarle prišli do tretje razvojne osi, prizadevajo tudi koroški župani, ki so na predsednico vlade prav tako naslovili pismo. »Od javne razgrnitve DPN sta minili dve leti, za 4. sklop trase so bili že pred leti pripravljeni variantni predlogi, a od takrat do danes ni bila izvedena niti ena aktivnost v projektiranju in postopku sprejemanja DPN. Takšen odnos vlade je skrajno neresen,« je v imenu sveta koroške regije predsednico vlade opomnil prevaljski župan Matic Tasič. Korošci zato, med drugim, zahtevajo pohitritev postopkov umeščanja odseka hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca jug, takojšnjo predstavitev variant od Dravograda do Holmca, takojšno rekonstrukcijo posameznih odsekov državnih cest in sestanek z resornim ministrstvom.