Zaradi delnih zapor ob konicah nastajajo zastoji

Na DRSC so odločitev o izboru izvajalcev del, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje, sprejeli že 24. marca, a so do minulega tedna čakali na morebitne pritožbe. Ker teh ni bilo, se bodo zdaj lotili priprave pogodb. Ko bodo podpisane, se bosta izbrana izvajalca lahko takoj lotila del. Dela pri Srklinovem gradu naj bi bila končana v šestih, pri Prestranku pa v petih mesecih.

Spomnimo, da je DRSC zaradi dotrajanosti mostov, po katerih ni bilo več mogoče varno prevažati tovorov, težjih od 7,5, 20, 25 in 30 ton, omejil na kar 15 lokacijah državnih cest po vsej Sloveniji. Na teh promet zdaj poteka izmenično enosmerno, kar pa ob prometnih konicah povzroča tudi zastoje. A ker je redni in glavni pregled mostov na teh odsekih pokazal, da so ti dotrajani do te mere, da je ogrožena prometna varnost težjih vozil, druge izbire DRSC ni imel.

Za most čez potok Socko pri Skrlinovem gradu so strokovnjaki zapisali, da betonske plošče razpadajo, da je armatura na več mestih močno korodirana, da opornika in krila propadajo, betonska ograja pa ‎propada zaradi atmosferskih vplivov. Zaradi večjega nanosa peska in vejevja je zelo neurejeno celotno rečno korito. Zato so na prometno zelo obremenjeni cesti med Arjo vasjo in Velenjem promet uredili izmenično enosmerno in omejili promet za vsa tovorna vozila s priklopniki, težja od 30 ton.

Podobno je v Prestranku, na cesti, ki je med turistično sezono pravzaprav pomembna magistrala proti Jadranu. Tudi za most čez Pivko so strokovnjaki ocenili, da ga je treba nujno obnoviti, saj beton krajnih opornikov razpada, v slabem stanju so krila, ‎skozi nekaj razpok pa se izloča sol. Kritični so seveda še drugi odseki, a zanje, kot pojasnjujejo na DRSC, denarja trenutno ni.