Klika zaposluje

Za manjšo brezposelnost

Klub za razmišljanje Zasavje v torek med 16. in 20. uro v bazi PUNKT, bazenski stavbi trboveljske cementarne, pripravlja nadaljevanje teme prejšnjega srečanja, kako zmanjšati brezposelnost v Zasavju. Razvijali bodo tri teme, ki so jih izbrali na zadnjem srečanju, in sicer kako prazne prostore v Zasavju dati na natečaj in ponuditi možnost brezplačnega najema za drzne ideje, pobude in kolektive, kako vzpostaviti socialne kmetije in kako postaviti bazo poslovnih idej na spletu.

Študenti in zaposljivost

Karierni centri Univerze v Ljubljani bodo nov kamenček pri ozaveščanju študentov o pomenu karierne usmeritve že med študijem dodali v sredo, 16. aprila, ko ob 17. uri na Pravni fakulteti pripravljajo okroglo mizo, ki so jo naslovili Kaj lahko v času študija storim za svojo boljšo zaposljivost?. Na njej bodo člani združenja MEKS – Mladi eksperti kadrovske stroke, ki bodo predstavili osebne izkušnje in izzive ter odgovorili na vprašanja, kako in zakaj je pomembno med študijem graditi svojo kariero s študentskim delom, študijskimi izmenjavami, sodelovanjem v projektih ter z mentorji tako na fakulteti kot v podjetjih ter kaj zaposlovalci pričakujejo od mladih diplomantov.

Usposabljanje in delo v tujini

V okviru projekta EU Si ti bo v torek, 15. aprila, popoldne na Fakulteti za računalništvo in informatiko okrogla miza z naslovom Usposabljanje in delo v tujini. Na okrogli mizi bodo govorili o tem, katere so prednosti in izzivi usposabljanja in dela v tujini, s kakšnimi težavami se soočajo mladi ob vrnitvi v domovino, katere spretnosti lahko izoblikujejo z mednarodnimi izkušnjami in kako to vpliva na stopnjo zaposljivosti mladih.

O kolektivni pogodbi

Združenje delodajalcev Slovenije pripravlja v četrtek, 18. aprila, na CPU ob 9. uri predstavitev novosti Kolektivne pogodbe za dejavnosti trgovine. Kolektivna pogodba, ki so jo sicer ZDA, GZS, TZS in Sindikat delavcev trgovine Slovenije, ZSSS sklenili 25. marca, je začela veljati prvega aprila.