Pilonovo galerijo v Ajdovščini, ki je lani praznovala 40. obletnico delovanja, bo v kratkem začela voditi nova direktorica, ob njenem imenovanju pa se je ponovila lanska zgodba. Tako kot je bila po lanskem razpisu zgolj za eno leto izbrana dr. Irene Mislej, ki galerijo sicer vodi že skoraj 18 let, je občinski svet tudi njeno naslednico, umetnostno zgodovinarko Natašo Kovšca, na predlog komisije za mandatna vprašanja imenoval za enako časovno obdobje. Medtem ko slednja še ne želi dajati izjav, Mislejeva meni, da je v tako kratkem času težko osvojiti vodenje javnega zavoda, še posebej ker prepad med galerijo in Občino Ajdovščina poglablja nakup sosednje stavbe, v kateri naj bi se uredilo depoje, a so se obnovitvena dela časovno precej zamaknila.

Nihče ni izpolnjeval vseh pogojev

Dr. Irene Mislej je lani kandidirala za polni mandat, a je bila imenovana zgolj za vršilko dolžnosti direktorice, čeprav je izpolnjevala vse pogoje za omenjeni položaj, kar potrjuje tudi predsednik komisije za mandatna vprašanja Matjaž Bajec. Po njenih besedah je občinski svet prošnjo zavrnil povsem brez argumentov. »Edini argument, ki so ga imeli, da me niso imenovali za polni mandat, je ta, da sem prestara,« ugiba Mislejeva, ki pravi, da je funkcijo v.d. direktorice takrat vseeno sprejela, ker ji je ustanova enostavno pri srcu, a se kljub temu ni prijavila na zadnji razpis in zdaj odhaja v pokoj.

Kmalu bo njen stolček zasedla umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca, ki je bila na januarja objavljenem razpisu izbrana med petimi kandidati, a bo za dokazovanje prav tako imela le leto dni časa. Matjaž Bajec ob tem ponuja pojasnilo, zakaj je pristojna komisija izbranko občinskemu svetu predlagala zgolj za položaj vršilke dolžnosti direktorice: »Komisija za mandatna vprašanja je pregledala vso dokumentacijo vseh prispelih prijav na razpis za izbiro direktorja oziroma direktorice galerije. S kandidati je opravila razgovore ter upoštevaje vse zakonske zahteve glede izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta ugotovila, da nobeden izmed njih v celoti ne izpolnjuje pogojev. Zato se je odločila, da ne predlaga imenovanja direktorja za celoten mandat. Komisija ocenjuje, da je za vršilko dolžnosti direktorice predlagala najprimernejšo kandidatko.« Bajec ob tem dodaja, da se je komisija naslanjala izključno na zakonsko predpisane pogoje in tako od kandidatov ni pričakovala nič neobičajnega.

Matjaž Bajec poudarja še, da ima vršilec dolžnosti direktorja popolnoma vsa pooblastila za vodenje zavoda, zato delo v galeriji tudi v tem primeru ne bi smelo trpeti. »Z ozirom na to, da je delo galerije vezano na letne programe, je tudi enoletni mandat dovolj dolgo obdobje, da se kandidat dokaže in izkaže, mogoče je to celo motivacija za še boljše delo. Načrtovanje vizije razvoja zavoda pa gre v vsakem primeru z roko v roki z ustanoviteljem, torej občino.« Dr. Mislejeva pa se postavlja na drugi breg: »Na takšen način ni mogoče izdelati dolgoročnih načrtov. Poleg tega Nataša Kovšca, za izvolitev katere strokovnih argumentov sicer zagotovo ne manjka, prihaja od zunaj in je vprašljivo, kako bo v tako kratkem mandatu osvojila vodenje takšnega javnega zavoda. Vsekakor me skrbi, kako se bo nadaljevala pot te ustanove, ki sem jo sama pripeljala do statusa samostojnega javnega zavoda in statusa pooblaščenega muzeja.«

Ali ureditev depojev visi v zraku?

Precej se zapleta tudi zgodba s stavbo, sosednjo galeriji, ki jo je občina odkupila lani, da bi se v njej uredilo prepotrebne depoje. A dosedanja direktorica opaža, da se v smeri prenove ni premaknilo popolnoma nič, zaradi česar meni, da sama ureditev depojev visi v zraku. Poudarja pa še: »Odsotnost ustreznega depoja je najhujša pomanjkljivost Pilonove galerije in je zaradi tega v nevarnosti tudi njen status pooblaščenega muzeja. Vse to občina ve že mnoga leta.«

Čeprav je bil sklep o nakupu sosednje hiše sprejet že leta 2010, so se postopki dedovanja in dodatnega urejanja lastništva zavlekli, pojasnjujejo na občini. Vsaj še do novembra bo v teh prostorih delovala trgovina, medtem ko bo na začetek obnove, ki naj bi po grobih ocenah skupno stala 500.000 evrov, očitno treba čakati še nekoliko dlje. »Za začetek obnovitvenih del je potrebna projektna dokumentacija, ki pa še ni izdelana. Za ta namen je imela občina Ajdovščina že v proračunu za leto 2013 namenjena sredstva, ker pa ni prišlo do odkupa hiše, tudi projektov ni bilo. Pilonova galerija Ajdovščina v svojem finančnem načrtu za letošnje leto ni predvidela nobene investicije in tako v letošnjem proračunu občina nima načrtovanih sredstev za ureditev depojev. V načrtih razvojnih programov proračuna občine Ajdovščina za obdobje 2014–2017 je kljub temu načrtovan tudi projekt obnove stavbe in ureditve depojev s predvidenim začetkom v letu 2015 ter dokončno izvedbo v letu 2016,« razkriva vodja oddelka za družbene dejavnosti na občinski upravi Gordana Krkoč.

Na drugi strani se Mislejeva sprašuje, kako bo javni zavod oziroma odgovorna oseba, ki ga vodi, predvidel sredstva za prenovo, če objekt ni njegova last, temveč je last občine in ni dan v upravljanje javnemu zavodu. »Lahko pa od vodstva javnega zavoda občina pričakuje pomoč pri strokovnih dokumentih, kar je že vse izdelano v osnutku.« Na občinski upravi pa zatrjujejo, da pred sprejemanjem proračuna za prihodnje leto direktorje vseh 15 javnih zavodov v občini vselej povabijo, da pripravijo podatke o potrebnih sredstvih za stroške dela, načrtovane programe in predvidijo tudi investicijsko vzdrževanje objekta. »Stroške za potrebno opremo zavoda in druge investicije direktorji predlagajo v finančnih načrtih, saj sami najbolj poznajo potrebe, cilje in želje zavoda. Na podlagi predlaganih finančnih načrtov zavodov in lastnih zmožnosti nato uprava občine izdela predlog proračuna.« Na občinski upravi izpostavljajo še, da bo sodelovanje z zaposlenimi v zavodu v fazi prenove vsekakor dobrodošlo in potrebno, zaradi česar pričakujejo njihove pobude, želje in konkretne predloge, medtem pa dolgoletna direktorica Pilonove galerije pravi, da od občine ni dobila nobenih namigov, da bi si pri tem želeli njenega sodelovanja. Pogledi glavnih akterjev so torej povsem razkrojeni, upati je le, da ne bo krajšega konca v tej zgodbi potegnila umetnost.