Leta 2012 je CIPS obiskalo 5910 ljudi, v letu 2013 pa že kar 7511, zaradi česar se največ aktivnosti usmerja v delo z brezposelnimi. Največji delež obiskovalcev CIPS predstavljajo udeleženci skupinskih oblik oziroma delavnic za izboljšanje veščin iskanja zaposlitve, ki so tako po vsebini kot po načinu dela prilagojene potrebam različnih ciljnih skupin. V ta namen smo oblikovali tri daljše in pet krajših modularnih delavnic, glede na aktualne potrebe trga dela pa sproti nastajajo tudi nove delavnice, medtem ko se obstoječe delavnice kontinuirano posodabljajo.

Temeljno vodilo vseh delavnic je, da udeleženec postane glavni snovalec in razvijalec svoje kariere, ozavesti svoje potrebe in interese ter se nauči veščin, kako tem interesom slediti in doseči svoje karierne cilje. Na tak način udeleženci ne pridobijo samo veščin, ki jim pomagajo rešiti trenutno situacijo brezposelnosti, temveč predvsem gradijo na svoji zaposljivosti, ki jim omogoča bolj učinkovito spoprijemanje z dinamičnim trgom dela tudi takrat, ko so že zaposleni in posledično zmanjšujejo tveganje za ponovno brezposelnost.

Vsebina delavnic pri udeležencih nedvomno pusti sled. V lanskem letu se je 37 odstotkov udeležencev delavnice Moja kariera, 31 odstotkov udeležencev Aktivacije mladih ter 20 odstotkov udeležencev Moje poti zaposlilo, samozaposlilo ali iz drugih razlogov odjavilo iz evidence. Velik poudarek se daje tudi vzpostavljanju točke vseživljenjske karierne orientacije z namenom spodbuditi razmišljanje o karieri v vseh življenjskih obdobjih. V CIPS prihajajo skupine zaključnih razredov osnovnih in srednjih šol. Prav prve karierne odločitve namreč pomembno determinirajo nadaljnji karierni tok. In če so prve odločitve tudi prave odločitve, je to pomemben korak pri preprečevanju brezposelnosti.