Sodelovanje BB Svetovanja in Bisnoda je prineslo odlične rezultate, saj je bilo mreženje uvod v vozlišča, ki so ob izjemno motiviranih udeležencih prinesla konkretne rešitve na izzive zaposlovalcev. BSN-mreženje smo nadgradili in ga uporabili kot pomemben prvi korak v procesu iskanja rešitev pri področjih, s katerimi imajo glede na rezultate Zlate niti 2013 podjetja največje izzive.

Udeleženci so na vodenem mreženju med seboj izmenjali informacije in dobre prakse na temo, ki so jo v drugem koraku obdelovali v vozliščih. S tem smo mreženju dodali novo vsebino in vozlišča maksimalno izkoristili za skupno viharjenje možganov in iskanje rešitev za izboljšanje izpostavljenih tematik.

Vsako vozlišče je izpostavilo glavne izzive najslabše ocenjenih področij in v naslednjem koraku iskalo konkretne in praktične rešitve. S kratko predstavitvijo so svoje rešitve delili z drugimi udeleženci, tako da so vsi dobili uporabne ideje in nasvete, ki jih lahko takoj uporabijo v praksi v svojih podjetjih.

Stopili smo še korak dlje in udeležence spodbudili k zapisu osebne zaveze. Ta vsebuje konkreten korak, ki ga bodo storili za uvedbo potrebnih sprememb v svojem podjetju. S svojo odprtostjo, pripravljenostjo na dialog, deljenjem izkušenj, izzivov in dobrih praks so udeleženci v enkratnem vzdušju prišli do odličnih rešitev, ki so pri kolegih sprožile marsikatero novo idejo in nove zaveze. Ravno te so pokazale takojšnji učinek vozlišč, ker so udeleženci za zaveze črpali konkretne rešitve, predstavljene v vozliščih.

Izkazalo se je, da dajanje pohval, eno najslabše ocenjenih področij v anketi, tudi v praksi nima mesta med zaposlenimi, čeprav se dajanje pohval sliši enostavno. Večina predstavljenih zavez se je nanašala ravno na korake, namenjene izboljšanju tega področja, kar je jasen kazalec tega, da v podjetjih primanjkuje dajanja pohval. To kaže na širši izziv pomanjkanja komunikacije oziroma dialoga, kar v BB Svetovanju opažamo že dalj časa in z novimi produkti resno nagovarjamo ta izziv.

V vozliščih so ob drugih temah udeleženci izpostavili tudi pomanjkanje podpore vodstva razvoju kadrov. Zato je bila v prvi vrsti dobrodošla zaveza, ki so jo na dogodku dali v podpis vodstvu, in dobili tudi njihovo zavezo, da jih bodo pri zastavljenih korakih podprli. Razmišljamo pa korak naprej: ustvarjeno energijo in pripravljenost na uvajanje sprememb želimo nadaljevati in nadgraditi, kar je zaveza BB Svetovanja. Zato bomo v aprilu organizirali srečanje vseh udeležencev konference Zlata nit 2013 in jih podprli pri nadaljevanju začete poti 20. marca. Skupaj si želimo, da se iz povprečnih ocen premaknemo proti odličnim, in verjamemo, da bodo ob nadaljevanju skupnega dela to pokazali rezultati Zlate niti 2014.