Ukrepali ob prvih opozorilih delovne inšpekcije

»Po mojih informacijah gre za dokončno odločbo Dursa za plačilo davka, ki ga je vodstvo ZKŠTM tudi že plačalo. Gre za 15.000 evrov, vendar pa tega denarja nismo dali iz proračuna, niti zaradi tega ne nameravamo sprejemati rebalansa,« pravi župan Rožen. Na vprašanje, ali je to nemara zadosten dokaz, da so se pod prejšnjim vodstvom vendarle dogajale nepravilnosti, pa je odgovoril, da bodo to ugotavljali nadzorni svet in verjetno tudi kriminalisti.

»Vsekakor kaže, da so določene storitve oziroma dela plačevali neustrezno. Po mojih informacijah je bilo največ nepravilnosti odkritih ravno v zvezi z izdajanjem študentskih napotnic za dela, ki so jih opravljali upokojenci. Namesto da bi z njimi sklepali podjemne pogodbe, so jih plačevali kar prek študentskih napotnic svojih vnukov,« je dejal župan. In ob tem dodal, da se je največ študentskih napotnic izdalo za delo na smučišču Poseka, kjer so potrebovali največ primerno usposobljene delovne sile, to pa so bili ravno upokojenci.

Neuradno pa naj bi nekaj dodatnega davka plačali tudi na račun podeljenih brezplačnih letnih kart članom sveta zavoda, saj je šlo v tem primeru za bonitete, na kar smo opozarjali tudi v Dnevniku. A Rožen zagotavlja, da so vse nepravilnosti v ZKŠTM odpravili že lani, ko je vodenje prevzel Mlakar in ko je na nekatere nepravilnosti opozorila tudi delovna inšpekcija. Mlakar je že lani zagotovil tudi, da so vsa delovna razmerja uredili v skladu z zakonodajo. Kot je še dejal Rožen, bo poročilo Dursa preučil nadzorni odbor občine. Ovadbe v zvezi s sumi o morebitnih nepravilnostih so prejeli tudi celjski kriminalisti, vendar preiskava še ni končana. Izvedeli pa smo, da do zdaj na Policijski upravi Celje še niso prejeli poročila Dursa.

Poslovanje še racionalizirajo

Lani je sicer superzavod še posloval z izgubo, a veliko manjšo kot leto poprej. »Leto smo zaključili s 36 tisočaki minusa, a to je, v primerjavi z letom 2012, ko je izguba znašala kar 236.000 evrov, pravzaprav uspeh,« meni Mlakar. Sicer pa je za pokrivanje izgube občina lani iz proračuna zagotovila dodatnih 87.000 evrov. »Še vedno nas tepejo stroški vzdrževanja objektov, čeprav smo tudi te že precej zmanjšali. V tej sezoni, na primer, sploh nismo zagnali naprav na smučišču Poseka in nismo imeli niti enega obratovalnega dne. A to je bila dobra poteza, saj bi imeli zaradi mile zime več stroškov kot prihodkov. Pozna se, ker se tudi šole vse manj odločajo za organizacijo šol v naravi. Smo pa zato v hostlu imeli 20 odstotkov več gostov, poslovanje pa smo racionalizirali še na drugih področjih, tako da smo, pod črto, zadovoljni,« pravi Mlakar.