»Vsa izredna pravna sredstva so izčrpana. Mestna občina je izpolnila svojo obveznost iz poravnave s tem, ko je januarja letos nakazala skoraj tri milijone evrov družbam Perota, Presta, K 11 Investicije in Zaklon. Denar smo zagotovili s posojilom, ki ga bomo plačevali deset let. Tudi nasprotna stran je izpolnila obveznosti z vložitvijo predlogov za vknjižbo lastninske pravice v korist mestne občine. Vpis zemljišč v zemljiško knjigo poteka,« je zadovoljen župan Matej Arčon, ki poudarja, da so vsi morebitni sodni postopki s tem končani, da sta veliki parkirni hiši v mestu postali last občine in da bodo po podpisu poravnave etažne lastnike razbremenili davka na nepremičnine.

Po besedah Ivana Rutarja, odvetnika novogoriške občine v zadevi SGP Gorica, so pogajanja trajala šest mesecev, dosedanji rezultati pa kažejo, da je bil postopek nujen in da lahko zdaj odpadejo vsi pomisleki in podtikanja glede pravilnosti in zakonitosti vodenja postopka. »S sklenitvijo poravnave se je dogovorno končalo 20 odprtih sodnih postopkov, katerih izid je bil negotov in časovno odmaknjen,« je povedal Rutar. jal