Darko Zonič, poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, je povedal, da so po obvestilu občana čistili okoli 1500 kvadratnih metrov veliko območje med trim stezo, streliščem in cestnim predorom Panovec. Našli so veliko več predmetov, kot so pričakovali, skoraj polovico pa so jih morali zaradi varnosti uničiti na kraju najdbe. »Ugotovili smo, da so imele na mestu najdbe angloameriške sile med letoma 1945 in 1947 v takratni coni A poligon za trening. Skoraj 70 let so bili ti ostanki skriti očem,« je dodal Zonič in poudaril, da je severna Primorska še vedno gosto posejana z nevarnimi ostanki iz prve in druge svetovne vojne ter očitno tudi povojnega obdobja.