Lanske rezultate je med drugimi objavila tudi Zavarovalnica Triglav, ki je v minulem letu kljub zaostrenim gospodarskim razmeram presegla zastavljene cilje. Vodstvo zavarovalnice je poudarilo predvsem, kako se nadaljevanje krize odraža v obsegu zbranih zavarovalnih premij. Z ukrepi, kot so oblikovanje novih in prenova obstoječih produktov, prilagoditev trženjske in prodajne politike ter izvedba akcijskih ponudb jim je kljub nižjim prihodkom uspelo ustvariti čisti dobiček na ravni celotne skupine Triglav v višini 69,9 milijona evrov. To je sicer pet odstotkov manj kot leto prej, a vseeno presega načrtovano. Ključno vprašanje delničarjev je seveda, koliko dobička bo Zavarovalnica Triglav izplačala v obliki dividend v letošnjem letu? V letu 2012 je bilo za dividende izplačanih rekordnih 45 milijonov evrov oziroma dva evra bruto dividende za delnico. Z željami in velikim apetitom nekaterih lastnikov, da se izplača več kot tretjina tekočega dobička, bi utegnila znašati dividenda več kot pa le en evro po delnici.