Teme, ki si jih ne želimo

»Zelo neugodna situacija za našo občino. To so teme, ki si jih ne želimo, pa se nam žal še kar dogajajo in nič ne kaže, da se nam v prihodnosti ne bodo več,« zaplet obžaluje Rihard Braniselj, cerkniški poslanec Državljanske liste in tudi cerkniški občinski svetnik Neodvisne liste Notranjske. »Bojimo se, da bi postavitev tega objekta ljudi tako vznemirila, da bi spet prišlo do razkola in hude krvi,« nam je dejal Braniselj. Pritiske, da občinski svet zavzame določeno stališče, pa je označil kot nekorektne. »Če za postavitev objekta ni ustreznih soglasij, so pravi naslov ustrezne inšpekcije, ne pa občinski svet.«

V cerkniškem odboru SD so namreč opozorili, da je Nova slovenska zaveza kot investitorica spomenik postavila brez soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. A to je samo ena od pripomb. »Nova slovenska zaveza je postavitev družbeno tako pomembnega objekta, sicer resda na zasebnem zemljišču, a vendarle, izpeljala brez predhodne javne razprave in usklajevanja ter očitno tudi mimo stroke. Zdaj smo priča izvršenim dejstvom. In to za objekt, za katerega se je vedelo, da bo sprožil konflikte,« je kritičen Drago Frlan, predsednik cerkniške SD. Ker postavitev takšnega spomenika in na takšen način po njihovem ni v interesu »narodove pomiritve«, Frlan napoveduje zahtevo za ustavno presojo. »Iz istih razlogov, kot je sodišče prepovedalo novo poimenovanje po Titu, menimo, da bi bilo ustrezno prepovedati tudi nove spomenike, ki prispevajo k nadaljevanju delitev.« Na vprašanje, kako bodo zahtevo utemeljili, pa Frlan odgovarja, da je bila »belogardistična postojanka pod neposrednim vodstvom nemških nacističnih enot«.

»Ne poveličuje in ne obsoja«

Nasprotno pa v Novi slovenski zavezi odgovarjajo, da v lokalnem združenju borcev in stranki SD dvigujejo prah, ne da bi se obrnili nanje po pojasnila ali da bi kakor koli izrazili svoje pomisleke ali nestrinjanja. »Težko je resno jemati samohvalne izraze pripravljenosti za pogovor in dialog, če od tega sami avtorji bežijo,« se je odzval Peter Sušnik, novi predsednik društva in nekdanji ljubljanski mestni svetnik SDS, ki je konec lanskega leta nasledil dolgoletnega predsednika Antona Drobniča. Po njegovih besedah si politizacije želi prav nasprotna stran, v gradivu za izredno sejo občinskega sveta, ki ga je podpisal Frlan, pa Sušnik vidi celo sovražni govor. Spomenik 32 domobrancem, ki so novembra 1943 umrli v požgani postojanki, med njimi je bil pesnik in domobranski podčastnik France Balantič, po njegovih besedah »nikogar ne poveličuje in ne obsoja«. Sušnik tudi upravičuje, da gre za zasebno investicijo, na zasebnem zemljišču in z zasebnimi sredstvi. Ob tem priznava, da soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine res niso dobili, a so se na negativno odločbo pritožili in že prejeli njeno razveljavitev ter vrnitev v ponovno odločanje. »Pričakujemo, da bo v ponovljenem postopku in v relativno kratkem času  soglasje izdano.«