Podjetje Plinovodi se redno uvršča med finaliste med srednje velikimi podjetji. »Sodelovanje v Zlati niti nam vedno znova daje smernice za delo na področju razvoja zaposlenih in motivacijo za naše nadaljnje delo. Vodi nas k izboljšavam in nas spomni na to, kar je resnično pomembno – človeški kapital. Je eno od ogledal, s pomočjo katerega lahko vidimo, kako uspešni smo pri uresničevanju ciljev na področju zadovoljstva zaposlenih,« zatrjuje Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja Plinovodov.

Po njenih besedah jim bo podrobna analiza rezultatov koristila kot izhodišče za nadaljnje delo. Na tej podlagi bodo določili področja dela, ki jih lahko še bolj razvijejo, in ovrednotili potrebna usposabljanja ter izobraževanja, prek internega komuniciranja pa bodo nadgradili poslovanje in si zadali nove cilje. Izboljšati se želijo predvsem pri vodenju, timskem delu, sodelovanju, povezovanju. »Iz analize rezultatov anket je razvidno, da imamo prostor za napredek v prihodnjih letih zlasti na komunikacijskem področju vodenja: v priznavanju uspeha in pohvalah za dobro opravljeno delo tudi za manjše dosežke, v odkrivanju sposobnosti sodelavcev, ki presegajo opis del in nalog in sproščajo svojo ustvarjalnost ter v stalni skrbi za sistematično osebno rast in razvoj zaposlenih. Izboljšati se želimo tudi na področju internega komuniciranja.«

Plinovodi so organizacija, kjer je prostor tudi za mlade zaposlene, saj veliko zaposlujejo. »Pomlajevanje kolektiva je prioritetna naloga na kadrovskem področju. V družbi bomo v letu 2014 predvidoma dodatno zaposlili osem novih sodelavcev. Glede na dejstvo, da ima družba kljub pomlajevanju v minulem obdobju še vedno dokaj zrelo starostno strukturo, bo v letu 2014 in v kasnejših letih eden strateških ciljev tudi nadomeščanje upokojenih sodelavcev z mladimi.«

Brez nenehne inovativnosti, meni Jezernikova, podjetje ne bi moglo slediti zahtevam trga, vse ostrejši konkurenci, vedno bolj dinamičnemu delovnemu procesu, zunanjemu okolju z vedno ostrejšimi zahtevami, zahtevnejšemu poslovnemu okolju, zakonodaji in ne nazadnje zanesljivemu, varnemu in neprekinjenemu prenosu zemeljskega plina. »Veseli smo, da nam je v našem delovnem procesu uspelo na prvo mesto postaviti ljudi, naše sodelavce, in s tem vzpostaviti pozitiven odnos, ki skupaj s spodbujanjem njihovega stalnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter spoštovanjem njihovega znanja ter strokovnosti, tvori enkratno delovno okolje v družbi. Glavni motivator naših zaposlenih je torej njihova strokovnost in možnost, da s svojim znanjem aktivno prispevajo k izboljševanju tako delovnega procesa kot tudi delovanju celotnega prenosnega sistema.«

Na vprašanje, kako pomembna je karizma vodje, Jezernikova odgovarja: »Zelo pomembna, a ne tudi najbolj pomembna. Karizmatičnost pri vodenju je več kot način komuniciranja, saj je povezana s celotno osebnostjo. Vplivanje na druge, vzpostavljanje nevidnih vezi z njimi, prebujanje zaupanja v njih je učinkovito, če se vodja zaveda svojega poslanstva, gleda na težave in probleme kot na izzive, je samokritičen, spoštuje in upošteva druge, ima izdelano vizijo in cilje o svojem zasebnem in poslovnem življenju, predvsem pa da vodi in vpliva na druge spoštljivo, a po potrebi tudi odločno in dosledno. jpš