Podjetje Lotrič Meroslovje, gorenjska gazela in bronasta gazela 2012, v Zlati niti sodeluje že četrto leto. »Vsako leto znova z veseljem pogledamo in primerjamo rezultate. Anketa Zlata nit je v našem podjetju osnovni kazalnik zadovoljstva zaposlenih in ključen člen pri doseganju poslovne odličnosti, zato je pomembno, da se izvaja redno vsako leto,« je prepričan Marko Lotrič, direktor gazele iz Selc. Podjetje je bilo za najboljšega zaposlovalca prepoznano že v minulem izboru, torej v Zlati niti 2012. »Nagrada gre vsem sodelavkam in sodelavcem za dolgoletni trud na vseh področjih, od zore do mraka,« je tedaj poudaril Lotrič, ki pa meni, da nagrada še ne pomeni konec izboljševanja.

»Podatki, pridobljeni pri analizi Zlate niti, so za nas pomembni, saj nam prikazujejo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo naših zaposlenih. Ker stremimo k izboljšanju, bi želeli naše rezultate iz lanskega leta izboljšati.« Konkurenca je med malimi podjetji v tokratnem izboru najboljših zaposlovalcev velika, saj se je v Zlato nit 2013 prijavilo 43 malih podjetij. In na katerih segmentih bi se radi v podjetju Lotrič Meroslovje še izboljšali? »Vsi segmenti se nam zdijo enako pomembni. Glede na lansko anketo so bili rezultati v vseh segmentih višji od slovenskega povprečja. V letošnjem letu je tako naš cilj, da ostanemo vsaj na enaki ravni kot lansko leto.« Nov razvojni cikel, v katerega je stopilo podjetje, je narekoval tudi organizacijske spremembe v podjetju. Oblikovanje treh timov (Precizni, Prijetni in Modri) je pomenilo točno razdelitev dela in odgovornosti vsakega posameznika.

V podjetju so oblikovali voditeljstvo skladno s smernicami, ki izhajajo iz modela EFQM. »Vsekakor je karizma vodje pomembna, vodja mora biti odločen in motiviran ter mora znati ti dve lastnosti prenesti tudi na svoje podrejene. Kolegij se trudi za prenašanje dobre prakse s tima na tim. Lahko rečem, da sem pri svojih odločitvah vizionar. Seveda so za določeno odločitev o nekem poslu potrebni poslovni načrt, raziskava trga, strategija, pogovor s sodelavci. Vizionarstvo je čustven del odločitve, ki prevesi tehtnico na stran odločitve oziroma zavrnitve. Tu je pomemben tudi občutek, ki ga razviješ z leti,« razmišlja Lotrič.

Sicer pa je bilo minulo leto za podjetje zelo zanimivo in pestro. V začetku leta so prevzeli laboratorij Iskraemeco v Kranju, ki se ukvarja s preskušanjem, ter s tem ustanovili novo podjetje LOTRIČ Certificiranje in pridobili 10 novih sodelavcev. Pridružili so se skupini podjetij s certifikatom Družini prijazno podjetje. Letos nameravajo zaposliti nekaj novih sodelavcev. Predvsem gre za študente, ki pri njih že nekaj časa občasno pomagajo oziroma so pri njih opravljali praktično usposabljanje med študijem.

In kako vidijo svoj največji vpliv na spremembe v družbi? »Naše poslanstvo je, da širimo krog zaupanja. Z natančnim merjenjem in strokovnim preskušanjem širimo kulturo odličnosti. Poštenost pri delu z ljudmi je naša zaveza pri vsakdanjem delu. Do preprostih meritev imamo enak odnos kot do kompleksnih projektov.« jpš