»Iz tega vidimo, ali se v podjetju pojavljajo statistično značilne razlike po posameznih sedmih tematskih sklopih vprašanj glede na spol, izobrazbo, starost, čas zaposlitve, delovno mesto oziroma vrsto delovnega področja. V enem od podjetij se je na primer izkazalo, da imajo glede na možnosti rasti in razvoja bistveno večja pričakovanja mlajši ali tisti, ki so v podjetju zaposleni krajši čas. V drugem podjetju so pomembne signale glede vrednotenja kakovosti delovnega mesta poslali zaposleni z nižjo izobrazbo, ki so to komponento ocenili veliko nižje kot višje izobraženi,« je komentirala mag. Edita Krajnović iz podjetja Mediade, vodja metodologije pri Zlati niti.

Na podlagi teh informacij lahko vodstvo in strokovne službe raziščejo, zakaj se v podjetju pojavljajo razlike med zaposlenimi, in vzpostavijo ustreznejše ukrepe in aktivnosti, usmerjene v napredek in izboljšave. jpš