Ko je Metod Dragonja leta 1996 kot poslanec LDS vstopil v slovensko politiko, je bila aktualna predsednica vlade Alenka Bratušek še uradnica na ministrstvu za gospodarske dejavnosti. Njegovo vodenje je že leto dni pozneje prevzel Dragonja in tam preživel dve leti. Pred dnevi se je vrnil na ministrstvo.

Začetno izhodišče Metoda Dragonje še zdaleč ni obetavno. Sedel bo v vladi, v kateri ekonomsko politiko diktira minister za finance, ki ga v prvi vrsti zanima servisiranje javnega dolga. Zadolžen bo za oživitev gospodarstva, ki ga dušijo nelikvidnost in stečaji. Delal bo na politično vse manj pomembnem resorju, ki je po pogostosti zamenjav ministrov v zadnjih letih spominjal na avtobusno postajo. Dragonja, ki bo letos dopolnil šestdeset let, je v gospodarskih krogih najbolj znan kot nekdanji dolgoletni direktor Leka. Na tem položaju je dočakal tudi prodajo Leka, o kateri so mnenja še danes deljena. Zadnjih pet let je preživel v Moskvi kot vodja tamkajšnjega predstavništva NLB.

Gospod Dragonja, Durs je pred dnevi zahteval stečaj AHA Mure. Ogroženih je 1500 delovnih mest. Mura je bila problem že, ko ste bili prvič minister. Bo država spet reševala zdrava jedra Mure ali je tekstilne industrije v Pomurju dokončno konec?

Gradivo o Muri sem na mizo od začasnega ministra dr. Uroša Čuferja šele dobil. Kot kaže, je država nad Muro dvignila roke.

Zakaj?

Kot veste, je stečaj sprožila davčna uprava, kar pomeni, da je tudi sama obupala. Lastnik (Skupina Aha Mojce Lukančič, op.p.) pa je že dobil državno pomoč, zato na novo ne more več računati.

Kako lahko Pomurje preživi izgubo tolikšnega števila delovnih mest? Kako je mogoče gospodarsko oživeti regijo?

Pomurje dokaj dobro poznam še iz časov Leka, ki je tam eden večjih zaposlovalcev. V regiji se rojevajo podjetniške pobude, tudi vlagatelji prihajajo. Ker je Pomurje obmejna regija, so tudi ljudje mobilnejši. Vse to je treba spodbujati in preprečiti primere, kot je bila na primer nedavna odločitev Pivovarne Bevog, da polnilnico postavi v avstrijski Radgoni. Ne smemo privabljati le tujih vlagateljev, ampak tudi domače. Predvsem srednja in mala podjetja.

So nepovratne državne pomoči, kot jo je dobila Mura, sploh smiselne?

Pred štirimi leti se je bilo smiselno potruditi, da se Mura ponovno postavi na noge in da se zagotovi njeno delovanje. Bili so pogoji za to. Ali so takrat odgovorni realno ocenili vse okoliščine pred odločanjem o podelitvi državne pomoči, pa težko rečem. Zagotovo pa se v tekstilni industriji zunanji tržni pogoji niso spreminjali tako drastično, da bi lahko naknadno prišlo do kakšnih velikih presenečenj. Ne bi mogel z gotovostjo reči, ali lastnik ni izpolnil pričakovanj ali da je pri izpolnjevanju svojih obljub zatajila država. Gre za veliko podjetje in blagovno znamko, ki ima svoj doseg. Ne vem pa, ali se Muro splača še tretjič postavljati na noge.

Poglejmo aktualni primer Radeče Papirja: tam so državne banke najprej izgubile več kot dvajset milijonov evrov. Zdaj bo država pokrila stroške zagona proizvodnje, pri čemer novi vlagatelj vnaprej pove, da bo ustvarjal izgubo. Kakšno je sploh tveganje za vlagatelja? Ali takšne vlagatelje sploh potrebujemo?

Danes green-field vlagatelji v vseh državah pričakujejo podporo. Ponavadi gre za velike multinacionalke. Države tekmujejo med seboj, katera jih bo privabila. Brez teh podpor, ki prinašajo številne učinke, ne gre več. V primer Radeč se še nisem poglabljal. Vem pa, da tam za stečaj niso bile krive banke, ampak naložba v nov papirni stroj, ki ga je prejšnje vodstvo kupilo brez garancije za obratovanje. Lahko, da so ga kupili po dobri ceni, ampak stroj ni nikoli začel delati. Država je Radečam v dvajsetih letih veliko pomagala in podjetju namenjala posebno pozornost. Kaj bo zdaj, ne vem. Četudi bo lastnik ustvarjal izgubo, je v papirništvu visoka stopnja amortizacije, kar pomeni, da ne bo imelo težav z likvidnostjo. Zato mislim, da lahko podjetje kljub temu še solidno deluje.

Kaj pa Polzela? Gospod Čufer je vztrajal, da ji država ne bo odobrila pomoči v višini milijona evrov, ker da nima ustreznega načrta prestrukturiranja. Kakšno je vaše mnenje?

V rokah imam njegove zaključke. Ko bomo videli, ali je sanacija podjetja z državno pomočjo vzdržna ali ne, se bom odločil.

Zadnji, trideset milijonov evrov vreden razpis agencije Spirit za spodbujanje zaposlovanja za razvoj novih izdelkov in storitev se je končal s sumi nezakonitosti in korupcije. Kako boste ukrepali?

Razrešili bomo direktorja Boštjana Skalarja, ki se mu tako in tako izteče mandat vršilca dolžnosti. Najbrž bomo Spirit razpustili.

Ali ta primer dokazuje, da ministrstvo, v katerem se je od leta 2008 skupaj z vami izmenjalo že osem ministrov, v resnici vodijo uradniki s svojimi interesnimi mrežami?

(premisli) Tega ne morem zanikati. Eden od gospodarstvenikov mi je celo omenjal hobotnico uradnikov, ki dejansko iz ozadja vodijo ministrstva. Spirit pa je bil bolj politični kot gospodarski projekt. V vsakem primeru bom skušal ministrstvo spremeniti v servis gospodarstvu. Potrebujemo program za zagon gospodarske rasti.

Vaš predhodnik Uroš Čufer je skupaj s komisijo za preprečevanje korupcije pripravil seznam nujnih sprememb zakonodaje, ki bi zmanjšala korupcijska tveganja pri podeljevanju pomoči in subvencij. Boste nadaljevali njegovo delo?

S tem se bom seznanil v kratkem. 

Kako boste zagnali gospodarstvo? Dejstvo je, da Slovenija ekonomske politike nima.

Ima jo. To politiko kroji evropska komisija s svobodnim pretokom kapitala, ljudi in blaga. Znotraj tega moramo najti svoje mesto. Najprej je treba podjetjem zagotoviti dostop do virov financiranja in odpraviti kreditni krč. O tem so govorile že vse vlade od začetka krize. Država je prepozno reagirala na težave bank.

Toda banke so zdaj kapitalsko že okrepljene. Kljub temu se več ukvarjajo z revizijami preteklih poslov kot z gospodarstvom.

Banke bomo morali na tak ali drugačen način pripraviti na kreditiranje gospodarstva. Bistveni del bančnega posla je ocena tveganja. Bankam je treba pomagati, da se bodo zanje laže odločale. To bomo storili z jamstvenimi shemami in skladom podrejenega kapitala, ki bi v podjetja vstopal za obdobje od petih do sedmih letih. Povečal bo njihovo kapitalsko ustreznost in jim s tem poleg dolžniškega zagotavljal tudi lastniško financiranje. Želim pa si, da ta sklad ne bi postal posebna institucija. Prizadeval si bom, da bo predlog pripravljen v mesecu dni.

Zakaj te pomoči ne izpeljete prek SID banke, ki je bila ključen vzvod za spodbujanje kreditiranja podjetij?

SID banka ima nekatere podobne programe, recimo razvojne platforme, ki se financirajo. Težava je, da morajo biti podjetja pri SID banki sposobna kandidirati za kreditna sredstva, danes pa imamo številna podjetja, ki sploh nimajo dovolj visoke bonitete za najetje posojil pri bankah, a denar nujno potrebujejo za financiranje proizvodnje. Ideja je povezati te programe in podjetjem še dodatno pomagati pri dostopu do bank. Tveganja pri tem bi na skladu ocenjevali skupaj z bankami.

Bi pomagalo, če bi dodeljevanje vseh pomoči in subvencij, ki jih zdaj delijo razni skladi in agencije, združili pod eno, bolj pregledno streho, ki bi bila povezana s SID banko? S tem bi rešili tudi problem razdrobljenosti sredstev, na katerega že več let opozarjajo gospodarstveniki.

To bi bilo tako dobro kot slabo. Centralizacija sama po sebi ne rešuje ničesar, poleg tega je dobro, da imajo del pristojnosti pri delitvi denarja tudi regije. Hkrati bi ustvarili okoren birokratski aparat.

Najbolj pomembna je priprava programov kohezijske politike. To je najbolj realen razvojni denar, ki ga ima Slovenija na razpolago. Druge spodbude, recimo za inovacije, bi morale biti v čim večji meri vračljive. Pomemben delež sredstev bi moral zagotoviti tudi prejemnik takšne pomoči. Če dobi en evro, mora dati najmanj en evro, dobro pa je, da bi dal še trikrat več. Ključni pri pomočeh sta preglednost in učinkovitost.

Kako se boste izognili napakam v preteklih jamstvenih shemah? Prvo shemo so banke zlorabile za izboljšanje svojih bilanc, saj so nanjo »obesile« najbolj problematične dolžnike, drugo shemo pa podjetja niso uporabljala zaradi previsokih vstopnih pogojev.

Jamstvene sheme so zahtevna stvar. Če jih oblikujemo, je vedno treba računati, da bo del jamstev treba izplačati. To se lahko reši na več načinov: z ustanovitvijo jamstvenega sklada ali natančnejšim načrtovanjem, kolikšen bo delež unovčitev. Evropska komisija nad temi shemami ni najbolj navdušena, čeprav jih kljub temu potrjuje. Državne pomoči so namreč motnja konkurence. Pred dnevi je na primer francoski multinacionalki PSA Peugeot Citroën odobrila tri milijarde evrov vredno garancijo francoske države.

Gospod Dragonja, ali je razdolževanje podjetij v prvi vrsti naloga države ali bank?

To je naloga lastnikov.

Domačim lastnikom v Sloveniji manjka pet milijard kapitala, zato lahko le čakamo, da gredo njihova podjetja v stečaj. Interesa v tujini za vsa slovenska podjetja pa ni.

Treba si je naliti čistega vina. Nekatera podjetja ne bodo preživela. Tistim, ki imajo dobre proizvode in prodajne kanale, pa je treba povečati obseg aktivnosti. Ne moremo si privoščiti novega investicijskega cikla, razen pri lesarstvu in še nekaterih panogah. Veliko smo vlagali v državno infrastrukturo. Tudi podjetja imajo zmogljivosti, nimajo pa dovolj konkurenčnih proizvodov. Vlagati je treba v tehnologije in proizvode, ne pa v zidove.

Zakaj banke dela dolgov ne pretvorijo v kapital, posojil ne reprogramirajo na daljši rok in s tem pokažejo podjetjem, da so jih pripravljene čakati?

Ker to ni v skladu z njihovim načinom delovanja. Banke imajo tako imenovano tehtano aktivo in kapitalsko ustreznost. Vsak kapitalski delež jih v bilancah stane petkrat več kapitala kot posojilo, zato nerade lastniško vstopajo v podjetja s pretvorbo posojil v kapital. To bo lahko počela Družba za upravljanje terjatev bank, DUTB, ki teh dodatnih pogojev kapitalske ustreznosti nima. Banka kot finančni posrednik je lahko lastnik le na kratki rok.

Je DUTB, bolj znana kot slaba banka, izpolnila vaša pričakovanja?

Težko rečem. Bil sem osem let v tujini in bolj vpleten v drugo poslovno okolje. Naša DUTB je nekoliko drugačna od slabih bank iz okolij, iz katerih smo prenašali znanje. Na Švedskem so bile slabe naložbe vezane na nepremičnine, pri nas pa je portfelj bolj raznovrsten. Že prejšnja vlada se je odločila mandat dati tujcem. S tem sicer ni nič narobe, bomo pa videli, kako učinkoviti bodo. Ne želim komentirati njihovih plač. Res pa je, da so krizni menedžerji dražji od običajnih. Treba jim je dati mir, da bodo lahko delali. A upoštevati bodo morali, da njihova edina usmeritev ne sme biti le doseganje največjega možnega izkupička pri prodajah premoženja.

Toda na DUTB težko govorimo o kriznem menedžmentu. Njeni odgovorni vodijo institucijo, ki je premoženje pod svoje okrilje dobila po zelo nizkih cenah, hkrati pa ta družba ne more v stečaj, ker za njen obstoj jamči država.

Dobro, to ni klasični krizni menedžment, ima pa elemente tega. V portfelju DUTB so tudi podjetja, ki bodo zahtevala aktivno upravljanje.

Eno od njih je Cimos. Je normalno, da se država že leto dni odloča, ali in kako ga bo sanirala?

Cimos je eno najpomembnejših podjetij v državi. Reševal se je že pred leti, pa je potem njegovo vodstvo naredilo določene napake. Preveč so prevzemali druga podjetja, postali so preveliki. Zdaj se bodo morali spraviti v red in pri tem »odvreči« dejavnosti, ki jih ne potrebujejo.

Cimosovi največji kupci, med katerimi so avtomobilski velikani, postajajo nestrpni.

Treba je imeti potrpljenje. Ne gre drugače. Najprej bi bilo treba končati postopke prodaje družb v Cimosovi lasti. S tem bi se izboljšala finančna slika družbe.

Kako je mogoče, da pomembni igralci v Cimosu – lastniki, upniki – v letu dni niso našli skupnega jezika, čeprav je pomemben del teh povezan z državo?

Tako očitno pač je. Različni igralci imajo svoje omejitve in politike. Vse želje je treba spraviti na skupni imenovalec. Težko si predstavljamo, da bi se vsi državni lastniki in banki odrekli svojim upravljavskim pravicam in jih prenesli v roke enega državnega odločevalca. Tako se je to delalo včasih.

Boste imeli s tem, da imate kot minister omejene pristojnosti pri vpletanju v podjetja v državi, težave? V času vašega prvega mandata je bil pojem države drugačen kot danes. Pod sabo ste imeli podjetja, danes pa z njimi upravlja Sod.

Že takrat se nismo vpletali v podjetja. Imeli smo Slovensko razvojno družbo, Srd, ki je delovala z določenim poslanstvom. Danes institucij, podobnih Srdu, ni.

Pa vendarle ste imeli bistveno več pristojnosti. Prosto ste lahko delili državne pomoči, danes pa tega ne smete. Malo v šali: danes vam težko sploh rečemo, da ste minister za gospodarstvo, glede na to, kako šibak je ta položaj.

Pravijo nam, da se ne smemo ukvarjati s konkretnimi podjetji in da je v pristojnosti ministrstva le kreiranje politik. Ministrstvo je danes povsem drugačna institucija, kot je bila pred petnajstimi leti. V prvem mandatu sem se tretjino časa ukvarjal z Jedrsko elektrarno Krško, saj je takrat pod ministrstvo spadala tudi energetika. Glavni vzvod, ki ga imamo v rokah, so evropska kohezijska sredstva. Za naslednjo finančno perspektivo 2014–2020 je prioriteta predvsem na gospodarskem področju in treba je pripraviti kakovostne programe, tako kot to počnejo druge države. Te se usmerjajo tudi v inovacije, pri nas pa vsaka vlada določi svoje prednostne naloge.

V prvi evropski finančni perspektivi, ki se je začela leta 2007, so bili programi za črpanje nabori želja. Vanje se je tlačilo vse. Kaj bodo vaši ključni projekti?

Želim izpeljati dva projekta s področja lesne industrije: eden je v Bohinju, drugi na Kočevskem, kjer so naravni pogoji za to najboljši. Z evropskim denarjem želimo financirati prenose znanja in tehnologij, denimo pri elektrifikaciji prometa. V Sloveniji bi lahko izdelali hibridni ali izključno električni motor, ki bi ga lahko ponudili globalni avtomobilski industriji. Izbrati si moramo niše, v katerih moramo biti zelo dobri, če ne celo vodilni. Tako tehnološko kot razvojno. Močni smo tudi v farmaciji in kemiji, kar odpira priložnosti. Prav tako v ekološki pridelavi hrane in biotehnologijah. Imamo dovolj znanj, ob evropskem denarju pa potrebujemo gospodarske nosilce, ki bodo to spravili na trge. Prav je, da imajo raziskovalci v znanstvenih institucijah in na univerzah avtonomijo, ampak usmeritve jim mora dati nekdo, ki bo znal njihova odkritja in znanje tudi prodati.

Je prihodnost Slovenije v industriji ali v storitvenih dejavnostih?

Prav je, da se razvijamo v smeri postindustrijske države, ampak brez industrije ne bo šlo. Tudi Evropa se bo morala, če bo želela uravnotežiti nevzdržnost svojega ekonomsko-socialnega modela, ponovno industrializirati. Velik potencial ima Slovenija tudi v turizmu in širše v storitvah.

Toda ta industrija ima pri nas danes ogromno težav: plačuje drago energijo, ovirajo jo počasni postopki, država ji ne pomaga pri iskanju trgov… Kako ji pomagati? S konceptom nacionalnih šampionov, kot ga pozna Francija?

Pri nas smo bliže nemškemu vrednostnemu sistemu in pravni ureditvi. Država mora ustvarjati pogoje za delo gospodarstva. Nekaterim podjetjem to uspeva tudi brez pomoči. Krka Slovenije kot države z izjemo gradbenih dovoljenj ne potrebuje. Kup srednjih in malih podjetij se z državo sreča le, ko potrebujejo kakšno dovoljenje ali umestitev svojih objektov v prostor. Podjetja si danes sama postavljajo cilje. Država pa lahko reče, katera znanja in smeri izobraževanja bomo podpirali in spodbujali. Moramo se odločiti, kje imamo prednosti, in te čim bolje prodati na svetovnih trgih. To so področja, na katerih imamo znanje in dobre fakultete: farmacija, elektrotehnika, strojegradnja itd. Več dilem je pri delovno intenzivnih dejavnostih. Pred petnajstimi leti smo o njih pisali strategije, zdaj pa je z njimi pometla globalizacija in deloma tudi napake, ki smo jih storili v državi. Med njimi je bila največja neustrezni koncept lastninjenja.

Zakaj ni bil ustrezen?

Nekatere lastnike sploh niso zanimala podjetja, ampak le njihovo izčrpavanje. Pidovski in drugi domači finančni lastniki so odigrali zelo negativno vlogo. Niso imeli nobenih razvojnih ambicij. Podjetja so ali le prodali ali pa iz njih vlekli denar. Tudi to je eden od razlogov za težave Mure. Kaj so Nacionalna finančna družba in državni skladi naredili takrat, ko je bil še čas za strateške premike pri poslovanju Mure?

Zakaj teh težav že konec devetdesetih let ni zaznala Drnovškova vlada?

Saj jih je. Ampak privatizacija je bila že takrat ena od strukturnih reform. Rekel bi celo, da je bila vlada talec lobijev. Ti so govorili, da je kapitala premalo in da je treba pidom dati dodatno premoženje. Hodili so okrog ministrov, zganjali hrup in na koncu celo dobili deleže v elektrodistribucijskih podjetjih. Pri konceptih lastninjenja so zatajile vse vzhodnoevropske države.

Je bilo popuščanje pidovskemu lobiju ena največjih napak Drnovškovih vlad?

Samega dr. Drnovška niti ne bi krivil za to. Res je bil ključna oseba, ko so se te stvari postavljale. Toda zdaj smo, kjer smo. Imamo usmeritve iz Evrope, da je treba izpeljati pospešeno privatizacijo. Najti moramo lastnike, ki bodo povečali učinkovitost podjetij, in poskrbeti, da se bo kupnina porabila za znižanje dolga države.

Je bil proces »detajkunizacije« v letu 2009 napaka? Bi bil položaj v Sloveniji danes še težji, če bi bili »tajkuni« še vedno lastniki prezadolženih podjetij?

Za banke je bil proces detajkunizacije napaka. Prisiljene so bile pleniti delnice in to jim je povzročilo veliko problemov. Tajkune bi se lahko razlastninilo drugače. Recimo prek državnih skladov, ki bi dobili denar od bank. Nekdanjega ministra za razvoj Mitjo Gasparija sem vprašal, zakaj niso predvideli posledic v bankah. Odgovoril mi je, da je bil pritisk strank prevelik.

Ena večjih žrtev (de)tajkunizacije je Mercator, največje podjetje v Sloveniji.

Ne bi rekel, da je žrtev. Mogoče delno.

Podjetje se prodaja tri leta, razvojno in finančno stagnira, hkrati ima lastnike v težavah.

Bistveno premalo zaznavamo ključen problem Mercatorja, to je, da je rast v preveliki meri financiral z bančnimi posojili in da je danes bistveno prezadolžen. S tem so povezane vsebinske dileme privatizacije. Mercator je s to stopnjo dolga in finančno sliko težko prodajljivo podjetje v pogojih gospodarske recesije.

Ali vas bo kot ministra zanimalo, kdo bo kupec Mercatorja?

To vprašanje je še pomembnejše kot vprašanje, ali prodati Mercator ali ne. Kupec mora zagotoviti nadaljnji obstoj in razvoj podjetja. Ne bi bilo dobro, da bo Agrokor le etapa v novi preprodaji novonastalega konglomerata, pri kateri bo nekdo drug ustvaril dobiček. Toda pravil v tem procesu ne vodi država, ampak banke.

Res tako mislite? Država je lastnica nekaterih bank in s tem posredna lastnica nekaterih delničarjev Mercatorja.

Imate prav, a mislim, da država trgovine ni opredelila za strateško panogo, v kateri bi želela ohraniti lastniški položaj. Mislim, da država v tem procesu relativno malo vpliva na banke. Osebno menim, da bi bilo treba najprej počakati na zaključek aktualnega postopka prodaje in potem sprejemati odločitve, kaj bo s prihodnostjo Mercatorja.

Bi morala država, preden je vložila tri milijarde evrov v banke, njihovim upravam jasno povedati, kaj pričakuje od njih? In če, zakaj tega ni storila?

S tem se strinjam. Vlada bi morala postaviti jasnejša pričakovanja, v katero smer bo šlo prestrukturiranje in kako bodo banke ponovno začele opravljati svojo osnovno nalogo, torej financiranje gospodarstva.

In če banke tega ne bi storile, bi morala država zamenjati uprave?

Za dosego tega cilja bi morala država uporabiti vse vzvode, ki jih ima. Tudi nadzorne svete.

Ali podpirate prodajo Telekoma?

(premisli) Težko komentiram procese, ki so se že začeli. Če izjavim, da jih ne podpiram, bi lahko to zvenelo nenavadno.

Ste pa očitno zadržani. Je to izkušnja, ki jo imate iz Leka?

Pri prodajah je treba biti zadržan, saj gre za nepovratne procese. Nanje so vezani ekonomski in socialni učinki. Dejstvo je, da bomo nekaj draguljev morali prodati, saj mora država s tem sanirati javne finance. Napačno bi bilo kupnine usmeriti v državno porabo, za kar sta odgovorna vlada in državni zbor. Pri konkretnih primerih prodaje je vedno treba izbirati najboljšega možnega kupca, ne zgolj gledati na kupnino.

Bi morala država ostati večinska lastnica NLB?

Mislim, da za to ni potrebe. V krizi se je tudi drugje po Evropi pokazalo, da državno lastništvo bank ni zagotovilo nobenih dodatnih pozitivnih učinkov, še posebej v tranzicijskih državah ne. Morda bi lahko država v kakšni banki ohranila četrtinski kontrolni delež.

Vrsto let ste delovali znotraj sistema NLB. Danes se ustvarja vtis, da je bila NLB kriminalna združba, v kateri je bilo narobe vse.

Takšna ocena je pretirana. NLB je bila žrtev evforije, ki je bila povezana z vstopom Slovenije v območje evra in lažjim dostopom do finančnih trgov. Vire, ki jih je imela na razpolago, je bistveno prelahkotno vlagala oziroma posojala. Kolikor vem, ne bi mogel reči, da je bila NLB kriminalna združba. Upravljali so jo po približno normalnih korporacijskih načelih. Res pa je, da nihče ni stopil na zavoro, ko je bil čas za to.

Kdo bi moral potegniti zavoro?

V prvi vrsti člani uprave, ki so odgovarjali za tveganja. Potem gospod Kramar, takratni predsednik uprave NLB.

Gospod Kramar danes trdi, da v banki ni bilo slabih posojil.

Slaba posojila so. Vprašanje je le, v kakšnem kontekstu in komu so bila odobrena. Še leta 2009 je bila slika v banki precej boljša kot leta 2011. Zatajil je tudi nadzor tveganj, s tem pa je povezana tudi odgovornost belgijskega solastnika. Zakaj nihče ni potegnil zavore? Ker so slab zgled v slovenskem bančnem sistemu dajale tuje banke. Precej bolj kot domače. Ve se, katera avstrijska banka, ki je zelo agresivno konkurirala in neodgovorno upravljala s tveganji, je bila najslabši zgled. Zdaj bo končala v likvidaciji. Hkrati so nadzorniki NLB preganjali upravo, da ne sme izgubljati tržnega deleža. Nadzorni sveti imajo pomembno vlogo: v njih morajo sedeti zreli ljudje z izkušnjami, ki morajo tudi usmerjati upravo. Ta mora imeti možnost, da se z njimi pogovarja, ne le o strategiji in bilancah. Seveda, če sistem deluje.

Tudi nadzorni sveti bank so preslabo ocenili tveganja, ko pa je bilo treba ukrepati, se je politika najprej odločila, da bo razlastninila tajkune, Banka Slovenije pa nam je razlagala, da je vse v redu in da se nas kriza ni dotaknila. Ko smo videli, da ni tako, je postalo jasno, da bi morali ukrepati prej. Rusija je med oktobrom in decembrom 2008 dokapitalizirala šest največjih državnih bank, te pa so kapitalsko vstopale v srednje velike in manjše banke. Pri nas smo se odločali predolgo, zato je bil račun na koncu toliko večji.

Je bila prodaja Leka Novartisu napaka ali ne?

(premisli) Če moram odgovoriti le z da ali ne, ni bila napaka. Lahko pa vam to podrobneje razložim.

Povejte.

Ves čas spremljam, kaj se dogaja z Lekom. Največje razočaranje je, da je bil Lek po dogovorih z Novartisom predviden kot prodajno-marketinški center za generična zdravila za srednjo in vzhodno Evropo. To je bila glavna prednost Leka, ki je bil takrat največja generična družba v tej regiji. Treba je priznati, da je to danes tudi Sandoz. A še vedno menim, da je bil Lek na tem področju boljši. To so bile tudi zaveze v prevzemnem memorandumu. Svojo napako so spoznali tudi v Novartisu, saj so s tem, ko so ta center prestavili iz Leka, znižali pozitivne učinke lastnega prevzema. Smiselno je, da partnerja skupaj naredita več, in mislim, da se to v tem primeru ni zgodilo. Pri razpravah o samostojnosti Leka pa je bilo v Sloveniji premalo razumevanja za dejstvo, da je bil Lek ob vstopu na ameriški trg izredno izpostavljen patentnim tožbam. Izguba vsake od teh bi bila pogubna za samostojni Lek.

Je bila nezdružitev Leka in Krke največja zamujena priložnost Slovenije, da bi imela globalno pomembno korporacijo?

Mislim, da te združitve ne bi odobril varuh konkurence. Ta je takrat nasprotoval že našim načrtom za prevzem in vertikalno integracijo s Kemofarmacijo, največjo slovensko veledrogerijo.

Kako se je slovenska politika spremenila od takrat, ko ste bili nazadnje v njej?

Tega ne bi želel podrobneje komentirati. Nisem imel in nimam političnih ambicij. Sam ne razmišljam politično, ker sem gospodarstvenik.

Je negativna selekcija v politiki naredila svoje?

Vidite, da je ljudi, ki so pripravljeni sprejeti zahtevno funkcijo, v teh časih relativno malo. Lahko, da se je politika premalo pomladila. Zagotovo pa bi morali več graditi na sodelovanju in se izogibati pogostim sporom. Pomembni bi morali biti razvojni cilji in ne oblast sama po sebi.