V skupini malih občin (manj kot 5000 prebivalcev) so svoje primere dobre prakse prijavile občine Markovci, Mokronog - Trebelno, Preddvor, Selnica ob Dravi, Šentrupert in Vransko. Med srednjimi (več kot 5000 prebivalcev) so svoje energetske projekte predstavile občine Krško, Lukovica, Postojna, Trebnje in Vrhnika. Od 11 občin, ki imajo status mestne občine, pa so pogum za prijavo zbrale občine Maribor, Novo mesto in Velenje.

Razveseljiva je ugotovitev, da ima večina prijavljenih občin sprejet Lokalni energetski koncept (LEK), ki ga morajo vse občine sprejeti najkasneje do konca leta 2011. V občinah potekajo številni zanimivi projekti, ki bodo izboljšali energetsko sliko občin in s tem celotne Slovenije, ki se je zavezala, da bo v okviru podnebno-energetskega svežnja do leta 2020 dosegla 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije, hkrati pa povečala energetsko učinkovitost in zmanjšala izpuste toplogrednih plinov.

Prijave je v ocenjevanje prevzela strokovna komisija, ki jo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki na področju URE in OVE: predsednik komisije mag. Jure Leben (Služba vlade RS za podnebne spremembe), dr. Marjana Šijanec Zavrl (Gradbeni institut ZRMK), Aleš Šaver (Eco Consulting), prof. dr. Andrej Predin (Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru), mag. Boris Sučić, (CEU IJS) in Tatjana Šeneker (Energetika.NET).

Katere občine so najbolje zastavile svoje projekte na področju URE in OVE, bo znano na zaključnem dogodku 15. septembra, ko bo v okviru celodnevnega seminarja v hotelu Habakuk v Mariboru tudi podelitev nagrad projekta En.občina 010.

Več o projektu na www.energetika.net/enobcina010.

Tatjana Šeneker, Energetika.NET