Velja domneva, da so mejne ograje, pregrade, drevesa, jarki in druge stvari, ki so namenjene označitvi meje, skupna lastnina lastnikov sosednjih nepremičnin. Mejna znamenja je sicer treba vzdrževati na krajevno običajen način, stroške za vzdrževanje mejne ograje pa nosita oba s sosedom. Tudi za škodo, ki nastane zaradi nevzdrževanja tretjim osebam, solidarno odgovarjata oba s sosedom. Tako vi kot tudi sosed lahko do polovice širine s svoje strani uporabljata mejno ograjo.

Vprašanje 2: Pred skoraj 40 leti smo zgradili do sosedove parcele, ki je nižje, ob njegovi prisotnosti, od mejnika do mejnika, betonsko škarpo. Do pred nekaj leti je bilo vse v redu, nato pa je sosed dal ponovno odmeriti parcelo. Z novimi instrumenti, ki so danes na voljo, se je izkazalo, da je škarpa na začetku cca 10 cm na njegovi parceli, z razdaljo (dolžina škarpe je cca 20 cm) pa prihaja na prej izmerjeno. Ker resnično ne vidim rešitve (razen plačila zemlje, ki pa ga sosed odklanja), vas lepo prosim za pomoč. Kakšna rešitev sploh obstaja?

Seveda bi bila v vašem primeru najboljša rešitev ta, ki ste jo opisali, torej da se ta majhen del zemlje odkupi, in bi bila zadeva urejena. Ampak očitno imate opraviti z zelo dlakocepskim sosedom, ki ga konstruktivne rešitve nastalega zapleta ne zanimajo posebej. S takimi ljudmi pa je seveda precej težko sodelovati.

Če so meritve pravilne, lahko v konkretnem primeru ugotovim, da je šlo za gradnjo čez mejo nepremičnine. Ker se s sosedom očitno ne bosta uspela dogovoriti o vzajemno sprejemljivi rešitvi, vam svetujem, da predlagate, da o ureditvi medsebojnih razmerij odloči sodišče, ki bo o tem presojalo v nepravdnem postopku. To lahko potem odloči na več načinov: lahko vam naloži, da morate porušiti škarpo in vzpostaviti prejšnje stanje (ta rešitev za vas ne bi bila najboljša). Sodišče se lahko odloči tudi, da morate sosedu plačati odškodnino, in obenem določi novo mejo med nepremičninama. Poudaril pa bi, da sodišče pri odločitvi upošteva vse okoliščine primera, zlasti pa upravičene interese udeležencev, in tudi vprašanje vaše dobre vere (ki je tu obstajala) ter obnašanje lastnika nepremičnine po tem, ko je izvedel za gradnjo (tudi ta okoliščina je vam v prid.) Menim, da je torej najbolje, da predlagate, da o zadevi odloči sodišče – pričakujete lahko kar ugodno odločitev.

Mag. Boštjan J. Turk